Vælgermøde i GedvedGedved Lokalråd inviterer til vælgermøde tirsdag den 14. november 2017 på Seminariet – Gedved Kultur- og Medborgerhus

- Der er tradition for, at Gedved Lokalråd arrangerer et vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget. Normalt er det et velbesøgt møde. Det håber vi naturligvis også på i år, siger formand for Gedved Lokalråd, Niels Arne Kjærgaard.
 - I Lokalrådet er vi af den opfattelse, at der er særligt behov for politisk opmærksomhed omkring mellembyerne i Horsens Kommune. Udviklingen kan medføre, at byerne mister deres selvstændige identitet og blot bliver til bosætningsområder.
 Lokalrådet lægger derfor op til en debat med politikerne om en strategi for udvikling af mellembyerne, som man i kommunen har strategier for udvikling af havnen, udvikling af midtbyen etc. Kommunes mellembyer er et aktiv, som skal sælges til tilflyttere.
 - På mødet vil vi selvfølgelig sætte særlig fokus på udviklingen af Gedved. Der er en god udvikling med et pænt salg af byggegrunde i den nye udstykning. Borgmesteren har peget på en mulig vækst, så indbyggertallet kommer op på 5.000 indbyggere. Næsten en fordobling af indbyggertallet. Hvad vil det betyde for byens institutioner som skole, ældreområde, børnepasning? Hvad skal der ske med idræts- og kulturfaciliteter, siger Niels Arne Kjærgaard.
 - Der er også peget på en mulig ny motorvejstilslutning på Vestervej mellem Gedved og Østbirk. Hvad kan det betyde for trafikken til Gedved, og ikke mindst igennem Gedved? Vil det være anledningen til at gennemføre en gammel tanke om en omfartsvej vest om Gedved?
 På mødet vil politikerne blive holdt til ilden af et panel bestående af repræsentanter for Gedved Lokaråd, Idrætsforeningerne og skolen. Aftenens slag vil blive ledet af tidligere kommunaldirektør Ole Have Jørgensen.
 Vælgermødet begynder kl. 19.00.

Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021