Video-samtaler med frivillige hjælper udsatte borgere ud af ensomhedFor Mike Nielsen er Online befriender en god mulighed for at få en venskabelig snak på dage, hvor ensomheden kan føles overvældende

Som et nyt redskab til at hjælpe borgere med psykiske og fysiske udfordringer ud af ensomhed har handicapområdet i Horsens Kommune indkøbt den digitale løsning Online Befriender. Løsningen er et teknologisk supplement til borgernes nuværende støtte og kan hjælpe dem med at få venner og blive mere selvhjulpne.

En bruger, der har haft stor glæde af video-samtalerne, er 29-årige Mike A. R. Feldt Nielsen. Mike har et alkoholmisbrug bag sig og har boet alene i en kælderlejlighed i 4 år. Uden venner og med en dårlig kontakt til sin familie har følelsen af ensomhed været et centralt element i hans liv.

Tidligere har Mike fået medicinsk behandling i eget hjem samt nogle ugentlige samtaler, men da de blev utilstrækkelige, hjalp en behandler fra Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning (det tidligere CSU) Mike ind i en sårbar bolig på Vesterled. Her blev han hjulpet ud af sit alkoholmisbrug, men ensomhedsfølelsen fulgte med ind på Vesterled:

- Jeg har igennem rigtig mange år ikke fået stykket nogen form for venskaber eller sunde relationer op. Jeg er ikke god til at skabe en venskabssnak, og derfor søgte jeg hvad der var af muligheder for at finde nogle venner og bekendtskaber, som jeg kunne åbne mig op for og dele ting i mit liv med. Noget jeg aldrig har gjort før, siger Mike Feldt Nielsen.

Tilbuddet om at benytte sig af den digitale platform kom derfor som en kærkommen mulighed.

Via sin specialvejleder Tina Pold Forsman fik Mike kontakt til en medarbejder ved Online Befriender, som hjalp ham i gang, og som har siden fulgt løbende op på hans situation.

- Det er ofte om eftermiddagen, aftenen og i weekender, hvor der ikke er koblet andet støtte på mig, at jeg kan få en nedtur og blive ked af det. Noget som jeg skal sidde og rode med selv. Video-samtalerne er en god støtte, en usynlig ven, i de situationer, hvor jeg ikke har en specialvejleder omkring mig, fortæller Mike.

Match ud fra interesser og ønsker

Online Befriender matcher brugerne med de frivillige ud fra interesse og ønsker. Mike har nu talt med frivillige i ca. 4 måneder. I begyndelsen var det svært for ham, både at samtale via video og bare det at begynde en samtale med en fremmed. Men han er blevet hjulpet i gang i det tempo, der har passet ham og med stor hensyntagen til de udfordringer, han har på baggrund af nogle dårlige oplevelser i sin opvækst bl.a.:

- Jeg oplever, at jeg er blevet mødt med stor respekt og forståelse både fra medarbejderne hos Online Befriender og de frivillige dér. Når først man er kommet i gang med en snak, føles det ikke så akavet og fremmed, da de er gode til at få en samtale i gang. Det er et program, der er meget nemt at bruge - og det er en kæmpe fordel, man kan tale med frivillige på forskellige tidspunkter hele ugen, også weekender og sent om aftenen. Lige i den halve time man taler med én, føles det som om, man har en ven at dele oplevelser med, siger Mike.

Samtaler via platformen har givet Mike lyst og mod til at søge venskaber andre steder, og video-samtalerne ser han som en øvebane til at træne færdigheder i at samtale med andre.

Albert Jørgensen har talt med mange frivillige på Online Befriender og har haft stor glæde af at anvende platformen.

Alberts historie

En anden bruger, der har haft stor glæde af at kunne tale med frivillige via Online Befriender er Albert Jørgensen på 62. Han har haft video-samtaler med frivillige i et par måneder. Igennem den tid har han talt med mange forskellige frivillige - om alt mellem himmel og jord.

Albert fik kendskab til platformen via et kursus på AUA (det tidligere ASV), som han kom på efter en hjerneskade, han pådrog sig i 2018. Efter et langt liv på arbejdsmarkedet, herunder 15 år ved jobcentret i Horsens Kommune, har han været vant til borgerkontakt og samvær med kolleger i det det daglige. Han savner de daglige sociale relationer, efter han er kommet på førtidspension.

- Jeg er på Online Befriender næsten dagligt og har talt med mange forskellige mennesker. Nogle taler man selvfølgelig bedre med end andre. Jeg har fået kontakt til en dame fra Kina, som jeg taler fast med en gang om ugen. Vi taler om meget forskelligt - fx interesser og hvad der rør sig i samfundet. Det er meget hyggeligt. Jeg vil klart anbefale Online Befriender til andre, udtaler Albert Jørgensen.

Teknologisk støtte til at få et meningsfuldt liv

Den digitale løsning er et relativt nyt redskab på handicap- og udsatteområdet i Horsens Kommune. Platformen er ved at blive rullet ud på hele området og kan på sigt med fordel bredes ud til andre områder med kontakt til borgere, der kan have glæde af samtaler med frivillige:

- Vi forsøger os med Online Befriender som et redskab til at efterleve den del af vores strategi, der omhandler afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger og forløsning af borgerens potentiale til et meningsfuldt liv. I HPS har vi et samlet fokus på at skabe større selvstændighed og egenmestring hos borgere som modtager offentlige ydelser, siger chef for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Lone Bahnsen Rodt.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021