Åbent brev fra regionsrådsformand Anders KühnauRegionsrådsformand Anders Kühnau

På baggrund af dialog med Amputationsforeningen sendes dette åbne brev til alle ben-amputerede og deres pårørende:

Af Anders Kühnau

Kære patient og pårørende

Jeg henvender mig med dette brev til dig, der enten har fået foretaget en amputation af ben eller underben i Region Midtjylland, eller er pårørende til en af disse patienter.

Som de seneste ugers mediedækning beskriver, har regionen fået lavet en analyse der viser, at nogle amputationer måske kunne have været forebygget.

Vi har dermed skabt både utryghed og bekymring blandt tidligere og nuværende patienter.

Det beklager jeg dybt.

Jeg fortæller her, hvad vi har sat i gang i regionen.

Sammen med fagfolk og datafolk arbejder vi målrettet på at finde patienter, som måske ikke har fået udført forebyggende karkirurgi i tide.

Der går desværre noget tid endnu, inden vi har fundet frem til, hvad det er for patienter.

Vi har en god dialog med bl.a. Patienterstatningen om, hvilke diagnoser det er særligt relevant at tage afsæt i. Når det er klarlagt, vil fagfolk gennemgå behandlingsforløbene ud fra patientjournalerne. Vi ser i første omgang 10 år tilbage i tiden.

Hvis du er en af de patienter, der er omfattet af sagen, vil du blive kontaktet direkte af regionen. Du vil blive vejledt om, hvordan du kan søge erstatning.

Beskeden sendes til din e-Boks. Hvis du er fritaget for e-post, vil du modtage et brev i din postkasse.

Du kan uanset fagfolkenes vurdering til enhver tid anmelde en sag via hjemmesiden www.patienterstatningen.dk, hvis du formoder, at der er sket fejl i din eller pårørendes behandling.

Her kan du få hjælp

Hvis du er bekymret eller har spørgsmål til din behandling, er du meget velkommen til at ringe til vores telefoniske hotline.

Regionshospitalet Viborg, Kirurgi, kan kontaktes på tlf. 7844 6302 på hverdage kl. 9-13.

Aarhus Universitetshospital, Karklinikkens sekretariat, kan kontaktes på tlf. 7845 3115 på hverdage kl. 8-15.

Har du spørgsmål angående anmeldelse af en erstatningssag, kan du få hjælp fra Region Midtjyllands patientkontor eller Patienterstatningen.

Region Midtjyllands Patientkontor kan kontaktes via www.patientkontoret.rm.dk på tlf. 7841 0444.

Patienterstatningen kan kontaktes via www.patienterstatningen.dk. eller tlf. 3312 4343 på hverdage kl. 9.30-15.

Her kan du følge arbejdet

Regionen arbejder sideløbende på at skabe en fremtidssikret karkirurgi, hvilket jeg oplever stor opbakning til i Regionsrådet.

Flere analyser skal afdække udfordringer og muligheder i vores videre arbejde med karkirurgien.

Du kan holde dig orienteret på regionens hjemmeside www.karkirurgi.rm.dk

Anders Kühnau

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024