Brædstrup i pilotprojekt for moderne landsbyledelse51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 mio. kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

- Med Landdistriktspuljen har regeringen mulighed for at understøtte lokale kræfters gode ideer og afprøve nye tiltag i landdistrikterne. Det glæder mig, at vi på den måde kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).
 Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget består af formanden Grethe Saabye og Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix.
 Udvalget har vurderet ansøgningerne og 51 projekter er indstillet til midler fra puljen. Af midlerne går ca. 5,9 mio. kr. til 22 forsøgsprojekter, ca. 2,6 mio. kr. til 7 forsknings- og informationsprojekter og ca. 2,7 mio. kr. går til 22 projekter på de små øer.
 Formand for det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen Grethe Saabye:
 - Det har været en fornøjelse at se de mange ideer og initiativer, der bare venter på at blive realiseret i landdistrikterne og på de små øer. I udvalget har vi været enige om at fordele midlerne, så de understøtter mange forskellige tilgange til landdistriktsudvikling, og vi har ønsket en vis geografisk spredning. Jeg glæder mig til at fortsætte udvalgets arbejde ved næste ansøgningsrunde.

Brædstrup i forsøgspulje

Blandt forsøgsprojekterne under det prioriterede tema ”Den moderne landsby - lokaludvikling gennem levedygtige landsbyer” er projektet om et bysekretariat med Lokalrådet og repræsentantskabet som dynamo for samarbejde og udvikling i Brædstrup.
 Projektet er et pilotprojekt der skal udvikle et moderne bysekretariat, der skal koordinere samarbejder og projektudvikling mellem aktører i landsbyen Brædstrup mhp at understøtte fælles ejerskab og ansvarlighed for byens udvikling. Projektet vil undervejs udvikle en model for moderne byledelse.
 Projektet får 230.000 kr. i tilskud.
 Alle projekter kan findes på Erhvervsstyrelsens side livogland.dk

Giv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021