Bundplacering udtryk for sund fornuftSøren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens Byråd

I den lokale presse er det blevet fremført, at Horsens er nummer sjok med grøn strøm i Østjylland, hvilket jeg synes, at borgerne i kommunen skal være glade for, fordi den grønne omstilling i stort omfang baserer sig på ideologisk betontænkning og ikke på sund fornuft.

Af Søren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens Byråd

Det kan man forvisse sig om ved at tage en tur til Sønderjylland og se, hvordan solcellearealer totalt har smadret naturen omkring mange landsbyer og lidt større omegnsbyer som Tinglev. Man smadrer så at sige miljøet for at redde klimaet, og ikke nok med det, så accelerer opsætningen af solcellearealerne fraflytningen fra landområderne.

Solcellearealer er enormt pladskrævende og har allerede gjort indhug på mange gode landskabsjorde, hvor der således ikke mere kan dyrkes afgrøder. Samtlige solceller i Danmark fremstiller kun 6% af den samlede nettoelproduktion. Hvor længe skal udbygningen af det vanvid fortsætte? 

Danmarks Natufredsforening, som er sat i verden for at kæmpe for naturen, er tavs som graven, hvis blot der skriges op om ”grøn energi”. Foreningen er blevet totalt tandløs og har nærmest udspillet sin rolle som naturens beskytter. 

Det mest groteske er dog, at de fleste solceller er produceret i Kina og under horrible arbejdsforhold, som klimaforkæmperne lukker øjnene for. Og ca. halvdelen af solcellerne er i deres levetid ikke i stand til at tjene deres CO2-aftryk hjem. Det er imidlertid også ligegyldigt for en sand klimaaktivist, blot man kan fremstille sig som værende ”grøn”, så er man et godt menneske.

Jeg har flere gange bragt til torvs, at vi skal følge anbefalingerne fra energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet og hans forskerteam, nemlig at solcellerne ikke skal ud på markerne, men op på tagene således, at strømmen produceres dér, hvor den bruges.

Hvem er det så, der ikke ønsker at følge disse anbefalinger? Det er projektmagere, investorer, kapitalfonde og elselskaberne, for de kan tjene penge på at spille klimaangst-kortet, lokke landmænd til salg og få myndighedernes tilladelse til at ødelægge vores kulturlandskaber. Den lille mand i landområderne bliver igen taberen. 

For vindmøllernes vedkommende er der dog heldigvis en bred politisk konsensus om, at de skal ud i Østersøen, Kattegat og Nordsøen, hvilket der også er truffet aftale med vores nabolande om.
 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024