Debat: Borgerligt opbrud i Horsens kommuneSøren Lind Jensen, Formand og byrådskandidat for Nye Borgerlige i Horsens

Nye Borgerlige er den nye dreng i klassen. Vi stiller op til kommunalvalget i Horsens kommune om ti måneder for at få et stærkt mandat i byrådet til at få brudt det socialdemokratiske magtmonopol og få sat fokus på konservative dyder som høflighed, redelighed, ærlighed, ordholdenhed, arbejdsomhed og selvhjulpenhed. 

Søren Lind Jensen, Formand og byrådskandidat for Nye Borgerlige i Horsens 
Langdammen 5, Grumstrup, 8732 Hovedgård

Som borger i kommunen siden 2005 – bosiddende i Grumstrup nord for Hovedgård – er tiden nu moden til at tilbyde sig som kandidat til kommunalvalget. Nye Borgerlige, som jeg er formand for i både Horsens og Hedensted kommune, har udarbejdet et foreløbigt 39-punkters program, som kan læses på vor Facebook-gruppe. Programmet anviser en borgerlig vej for Horsens kommune. Giver vælgerne os styrke, så leverer vi også varen og holder de andre blå partier fast på en borgerlig kurs.

At vi ikke viger fra vor udstukne konservative kurs, har vælgerne også belønnet os for med fine meningsmålinger på omkring 7% på landsplan og med en stor medlemsfremgang, som har gjort, at vi nu med over 14.000 betalende medlemmer er Danmarks tredje største parti målt på medlemmer.

Som udgangspunkt ønsker vi, at kommunen skal koncentrere sig om kommunale kerneområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje, infrastruktur, kultur og socialforvaltning. Den offentlige sektor skal ikke være større end højest nødvendig, og den skal være borgernes venlige tjener. Kommunen er til for borgerne, ikke omvendt. 

Da skatteydernes penge skal forvaltes med fornuft og omtanke til almenvældets ve og vel, foreslår Nye Borgerlige, at en rationaliseringsdirektør ansættes til at skære al unødvendigt offentligt fedt væk, altså et opgør med den kommunale DJØFficering.

Til sammenligning er den kommunale udskrivningsprocent i Vejle knap 2 procent lavere end i Horsens, 23,40% mod 25,31%, ergo må der være god plads til at finde besparelser på de kommunale budgetter. Besparelser som naturligvis udmøntes i skattelettelser for borgerne. 

For at kunne revitalisere det lokale folkestyre, er det nødvendigt med et brud med det socialdemokratiske byrådsflertal. Det er kun en realistisk mulighed, hvis de borgerlige partier står sammen og udgør et alternativ til den socialdemokratiske byrådsgruppe bakket op af et byrådsmedlem fra hhv. Enhedslisten og SF. 

Hvis blå blok i kommunen ikke tror på, at et blåt alternativt er muligt, så har man overladt banen til flere hæslige socialdemokratiske monsterprojekter, som kan ses på Strandpromenaden i Horsens By fra Stark og Silvan ind til Lilli Gyldenkildes Torv, og man har resigneret over for den magtbrynde, som omgiver borgmesteren.

Nye Borgerlige vil arbejde for, at de borgerlige partier V, K, LA, DF og NB finder sammen om en model, der kan gøre Horsens kommune til en blå mønsterkommune, hvis vælgerne giver de fem partier flertal ved kommunalvalget d. 16. november. 

Konkurrence er sundt og skærper sanserne. Uenigheder i blå blok bør ikke resultere i, at Socialdemokraterne i middelmådig stil kan spadsere videre. Deres magtmonopol skal brydes, hvilket også vil være sundt for demokratiet.

En styrkelse af borgernes medindflydelse igennem mulighed for at udskrive kommunale vejledende folkeafstemninger efter schweizisk model vil også være en af Nye Borgerliges slagnumre i valgkampen. Det kan gøres nemt og billigt digitalt, hvilket man nu i 16 år har vist i Estland. 

Vi tror på, at direkte demokrati vil afstedkomme en aktivgørelse af borgerne i en lang række lokalpolitiske sager, hvilket vil øge interessen for kommunens udvikling og det personlige engagement i lokalområderne.
 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Hilsen til forårssolen
25. feb 2021