Debat: Budgetfokus på de mindste og ældsteNiels Peter Bøgballe, Næstformand (S) Plan- og Miljøudvalget

I Socialdemokratiet går vi til forhandlingerne for Horsens Kommunes budget for 2022 med fokus på at holde fast i en sund og robust kommunal økonomi, så vi kan prioritere kommunens kerneopgaver: omsorg, nærvær, trivsel, læring og pasning af vores børn, skoleelever, handicappede og ældre. 

Af Niels Peter Bøgballe, Næstformand (S) Plan- og Miljøudvalget, Munksbakke 33, 8700 Horsens

Det kommer f.eks. til udtryk ved, at vi ønsker flere hænder og mere tid ved at tilføre 15 mio. kr. til hjemmeplejen. Samtidig har vi siden 2020 prioriteret 23 mio. kr. ekstra midler til mere pædagogisk personale i vores vuggestuer og børnehaver, og det fokus ønsker vi at fastholde og øge, så vi allerede fra 1. januar 2022 indfører de minimumsnormeringer, som er aftalt af Christiansborg.

Personligt er jeg glad for, at vi vores budgetforslag har lagt fokus på, at der er behov for at bygge nye børnehaver og vuggestuer samt udvide og renovere eksisterende eksempelvis med et nyt dagtilbud i Højvangen til 120-150 børn tæt på naturen, midler til at finde en permanent løsning for modulbyggerierne i Lund og i Bankager, og oprettelse af nye vuggestuepladser i Hovedgård og Østbirk så snart som muligt.

Derudover ønsker vi at fastholde de afsatte midler til renovering og udbygning af Lundskolen og Østbirkskolen, og vi vil samtidig prioritere midler til en ny fløj for indskolingen på Egebjergskolen med 6-8 klasser.

På det grønne område ønsker vi at afsætte 10 mio. kr. om året til yderligere skovrejsning, omlægning af landbrugsjord til natur, initiativer til en renere Horsens Fjord og flere biodiversitetsprojekter. Vi vil have flere grønne områder i vores byer, stille højere krav til bæredygtigheden i byggeriet og have flere grønne parkeringspladser til el.

Vi ønsker at opdatere den fire år gamle Trafikplan 2030, etablere og renovere flere cykelstier og vores busser skal køre på el. Samtidig vil vi afsætte flere midler til at renovere fortove i gamle bydele og kvarterer, vi vil øge puljen til at trafiksikre vores veje ved dagtilbud og skoler, og vi undersøge om vi kan anskaffe en ny Endelavefærge drevet på bæredygtige drivmidler.

Vi går til budgetforhandlingerne med de nævnte forslag og mange flere. Jeg håber på en bred aftale med alle de af byrådets partier, som vil prioritere det nære og gøre en forskel for menneskene i Horsens Kommune.
 

Niels Peter Bøgballe

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021