Debat: Hvor mange underskrifter skal vi samle, for at blive hørt?(privatfoto)

Man undrer sig! Her i Vestbirksøernes område, her i Vestbirk vandkraftsværks område, hvor naturstien slynger sig rundt og man nyder den gamle jernbanestræknings forrige udkig til Naldalsø også kaldet Svanesøen, og til Vestbirksøen, hvor man i det fjerne ser den tunnel under Søvejen, der fører Gudenåen og kanofarerne til vandkraftværket med de 2 mil. KW/t. el /år, - her vil man grave og rumstere, ændre vandstand her og der, hente mosevand fra Degnemose og så videre.

Af Organist Karen Bækbøl Jørgensen
Trædenvej 22, 8740 Brædstrup

Jamen vi har jo dannet en forening, der hedder, - bevar alt dette- og hør vores forslag til løsning på de ting, man remser op. Vi har endda samlet de første tusind underskrifter af folk, der holder af dette sted, som det er- og som nyder at se svaner om vinteren på de isfri søer. 

Netop isfri fordi der er bevægelse i vandet, fordi Gudenåen strømmer igennem søerne, som den nu har gjort i snart 100 år. Når dette geniale arkitektoniske værk fylder hundrede år i 2024 vil det måske falde sammen med, at man fra Horsens side, har ødelagt det hele og skal råbe Hurra, hurra! Søerne nydes ikke kun fra naturstien, men sandelig også af bilister på Vestbirkvejen og Søvejen. Til sommer kommer kanofarer, der vil sejle på en å og ikke i en kunstig kanal i åen, hvor fiskene ikke kan komme fra den ene side over til den anden, - måske kigger de igennem en glas-/plastikvæg? 

Fiske, dyre med oddere og fuglelivet har vænnet sig til denne natur. Nu vil man lave rav i det, - ligesom ved Klostermølle, hvor det ikke gik, som beregnet! Det manglende vand i klosterkanalen efterlod fisk, som aborrer i vandhuller, og der måtte hentes hjælp udefra til at lukke sluseporte m.m. Men så næste dag blev der bare sendt bud efter lastbiler med sten, som kunne hældes ud i den nye kanal… også her hos os, vil man sænke vandstanden her, og åbne sluseporte der, og for at sige det rent ud, oversvømme jord langs Gudenåens del under Den genfundne bro. Hvad så med hestevadet? 

Vandstanden bliver jo en ½ -1 meter højere? Jo, der hælder man bare sten ovenpå de gamle…. Hvad så med jernbroen over det lave Gudenå, ved tværstien i skoven? Den, der i vandrige regntider, bliver oversvømmet, så de sten før og efter broen - ikke er til at gå på for mennesker eller heste?

Hvad siger skovens ejer Godsejer Nybo Andersen til dette? 

Avisen fortsætter: ”Og så vil man lige gå ud og snakke med lodsejerne, der har jord til åen og til søerne, for det er vigtigt at få dem med. Jamen, de har jo talt, de har lavet en forening… skal jeg gentage Bevar…. Men også -Hør på os, hør på hvilke andre skånsomme muligheder vi vil foreslå?

Fornyelig fulgte vi i TV Prins Joachim, der talte om Danmarks love og hævdvundne rettigheder- 20 år.

Er der ikke noget demokrati og respekt for Gudenåens beboere hele vejen op til Tangeværket, som jo også har været truet igen og igen.

Karen Bækbøl Jørgensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021