Debat: Skændsel i SkanderborgFrederik Møllers gravsted på Frederiksberg Kirkegaard.

Af Hans Vedholm, Præstetoften 12, Beder, redaktør af Andelsbladet 1981-93

Er man i byrådet klar over, hvem Anders Nielsen var, og hvilken betydning han har haft for dansk landbrug og danske andelsvirksomheder?

Anders Nielsen var – uden nogen form for overdrivelse – den største organisatoriske kraft, som landbruget og andelsbevægelsen nogensinde har haft. Hans mangeårige virke vil aldrig blive overgået,

Lad mig blot nævne nogle enkelte milepæle: Bekæmpelsen af monopoler ved blandt andet at starte Jysk Andels-Foderstofforretning i 1898, Andelsudvalget – De samvirkende danske Andelsselskaber - i 1899, Andelsbladet i 1900, som han også var redaktør for, Landbrugsraadets dannelse i 1919. Jeg kunne blive ved.

Anders Nielsen var også meget aktiv omkring uddannelsen af landmændene. Indtil begyndelsen af 1980’erne udgav Andelsudvalget stadig ”Anders Nielsens Lommebog”, som vejledte og hjalp med at holde styr på en landbrugsbedrift.

Ved sin død blev Anders Nielsen ikke hædret efter fortjeneste, men en mindesten blev det dog til.

En anden af datidens store mænd var lærer Frederik Møller, der i 1895 tog initiativ til at danne det første landsdækkende andelsselskab – Dansk Andels Ægeksport, i dag DANÆG. Han var formand indtil sin død i 1923 og tillige direktør i de sidste fire år, og han spillede også en stor rolle i perioden, men slet, slet ikke på Anders Nielsens niveau.

Frederik Møller blev begravet på Frederiksberg Kirkegaard, og der blev opført et fornemt gravsted. Det er af Nationalmuseet erklæret for bevaringsværdigt, og museet har derfor overtaget ansvaret for vedligeholdelsen og pasningen af gravstedet.

Anders Nielsen havde fortjent et lignende gravsted, men det, tror jeg ikke, han gik så højt op i. Han var en bonde med begge ben plantet i dansk muld, og hans tanker var hos den danske landmand, der skulle kunne virke under de bedst mulige vilkår. Hans hele virke var i den forbindelse enestående, så var det ikke på tide at få anbragt mindeanlægget i en ramme, hvorfra hans store indsats kan formidles og æres.

Det vil være grænseoverskridende for al anstændighed og en skændsel, hvis ikke Skanderborg byråd får bragt orden i denne sag hurtigst muligt.

Hans Vedholm

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023