Debat: Vedrørende påbud til GedvedhusOle Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens

Så kom skandalen til Horsens kommune omkring svigt i ældreplejen. Som helt almindelig borger med eller uden politisk tilhørsforhold, blev vi i dag vidne til oplysningen om, at Horsens kommune har udvist svigt i sin tilsynspligt i forhold til vores ældre medborgere på Gedvedhus.

Af Ole Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens, Vestervænget 3, 8700 Horsens.

Styrelsen for patientsikkerhed har givet Gedvedhus og dermed Horsens kommune, et pålæg om at få styr på journaler og på medicinhåndtering efter besøg på plejehjemmet i oktober 2020.

I 2020 har der været flere landsdækkende ubehagelige sager om svigt overfor for vores ældre medborgere på vores plejehjem og bl.a. i dokumentarudsendelse fra Århus hvor sagen om Else Marie Larsens manglende plejeomsorg blev fremlagt for offentligheden

I Dansk folkeparti, vil vi ganske enkelt ikke finde os i, at vores sårbare og ældre medborgere i den grad bliver svigtet, når hjælpen er allermest nødvendig.

Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti, at sikre, at vore ældre medborgere til enhver tid, kan føle sige trygge ved at være på kommunens plejehjem, samtidig vil vi i Dansk folkeparti og jeg gerne sende signalet om, at de som er pårørende til vores plejehjemsbeboere, nu også kan være sikre på at i Horsens kommune, der har vi styr på plejen herunder medicinhåndtering og journalføring.

Der må simpelthen ikke brede sig en opfattelse af, at kommunens plejehjemsbeboerne og de pårørende ikke kan være sikker på, at få den pleje og omsorg som er nødvendig for at føle trygheden i hverdagen.

Vi SKAL Horsens kommune kunne levere---24-07---og det er faktisk overhoved ikke til debat og vi har som borgere krav på, at få visheden om at vores ældre medborgere får den omsorg, som de har krav på.

I Dansk Folkeparti er vi på ingen i tvivl om, at personalet på vores plejehjem, som udgangspunkt, tilstræber at yde og i mange tilfælde, yder en absolut tilfredsstillende service til vore ældre medborgere, desværre kan vi så bare konstatere, at det ikke er tilfældet hele vejen rundt, som illustreret i sagen fra Gedvedhus.

Når vi desværre har oplevet sådan en sag fra Gedved hus om manglende omsorg overfor vores ældre i forhold til manglende journalføring og korrekt medicinering, er det min holdning, at vi er nødt til at se på det ledelsesmæssige ansvar og følgende heraf og særligt… der skal placeres et ansvar.

Selvfølgelig skal der kommunalt og politisk følges op på denne for Horsens kommune uheldige og triste sag og i Dansk folkeparti vil vi gerne garantere, at sagen bliver fulgt til dørs… fordi vi vil, … at er man ældre medborger og placeret på et plejehjem, så kan man også være sikker på, at få den optimale pleje og omsorg… Det skylder vi de borgere, som har slidt og slæbt for, at vi i dag har det velfærdssamfund vi har, og jeg vil gerne garantere, at bliver jeg valgt til det kommende byråd, vil jeg som en selvfølge, sørge for, at også vores ældre har de optimale forhold i forhold til pleje og omsorg fordi de fortjener det.
 

Ole Lund

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021