Debat: Venstre budget 2021 - Kultur og FritidPå vegne af Venstres byrådsgruppe
Henning Jensen og Christa Skelde

Kunst, kultur og turisme er også vigtige områder, som kræver fokus i vores kommune. Specielt turismen er et overset område, som kan skabe vækst og fremgang, ikke mindst i detailhandelen. Derfor foreslår Venstre ændringer på det organisatoriske plan og konkrete tiltag, som kan styrke turismen.

Horsens - Turistkommune no.1. Erhverv og Turisme i selvstændigt udvalg. Begge områder er forsømte og skal styrkes. Et fremtidigt image som oplevelseskommune, skal være resultatet. Fjordminoen og Gudenåen. Fra simpelt lejr-liv over luksuriøs camping til hotel-ophold. Oplev byen fra Fængslets tag - Prison Roof Walking.

Springsal i Højvang, som tilbygning til den eksisterende hal og udendørs træningsfaciliteter ved Langelinie, Lunden og i Bygholm Park, så “Bevæg dig for livet” og den uorganiserede idræt styrkes.

Realisering af projektet ved Husodde Strand for vinterbadere og surfere. Mange idrætsforeninger har fået langt bedre forhold ved multihal byggerierne. Nu er det foreningerne ved Husodde strand som skal tilgodeses.

Landsstævne til byen. Sammentænkes med profilering af Fængslet. Indvielse af Vestsalen.

Erhverv og turisme skal funderes i et selvstændigt udvalg. Det er to meget vigtige områder, hvis vores kommune skal udvikle sig, også økonomisk. Covid 19 har haft store konsekvenser for vores hoteller og detailhandel. Derfor kræver de to områder særlig stor bevågenhed fremadrettet. Men på nuværende tidspunkt er turismen og erhvervspolitikken hjemløs og forsømt i kommunen. Det vil Venstre ændre.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021