Den grønne førertrøje var i HorsensNiels Fuglesang (S) i denne grønne trøje blev orienteret af Andreas Boesen (med ryggen til) som klimasikringen ved Bygholm Sø/Schüttesvej.

EU-politiker Niels Fuglsang (S) som kæmper de grønne mærkesager, var i uge 31 på en fem dages cykeltur rundt i Østjylland, for at fortælle om sin politik. Onsdag gik etapen fra Hov over Yding Skovhøj og videre til Horsens. Dagens etape sluttede i Nørre Snede.

Af Jørn Kildall

Da Niels Fuglsang iført sin grønne cykeltrøje trak cyklen ind på gågaden i Horsens var der gjort klar med vand, kaffe og kalorieholdige kager, så depoterne kunne fyldes op inden sidste dele af dagens ”Kongeetape” som var på hele 110 km.

På turen havde Niels Fuglsang en ”servicevogn” samt nogle ”hjælperyttere” med sig og i Østbirk sluttede flere cyklister sig til feltet. I Lund gjorde borgmester Peter Sørensen som selskab og ved den nye dæmning ved Schüttesvej i Horsens fortale Peter Sørensen og Andreas Boesen om arbejde med at klimasikre i kommunen og om hvordan Bygholm Sø næsten løb over sine bredder i februar 2020.

Her fik avisen en snak med Niels Fuglsang om klimaforandringer.

- EU vil forhindre klimaforandringer, og vil stille højere krav til mængden af vedvarende energi og hæve prisen for CO2 for industrivirksomheder. EU vil på den anden side støtte projekter som tilpasser sig klimaforandringerne. Klimasikring i Horsens er et godt eksempel som støttes med EU-midler, det skal sikre at byen ikke bliver oversvømmet, forklarer Niels Fuglsang.

Historisk stolt by

Horsens er mere end dæmninger og rør til regnvand og borgmester Peter Sørensen fortalte:

- Vi har en del virksomheder i Horsens som eksporterer til Tyskland og England, og her støtter EU med økonomiske midler og vækstpakker. Der er mange grønne arbejdspladser i Horsens som arbejder med eksport og det er vigtigt at vi får skabt endnu flere af dem i vores kommune.

Horsens er historisk en stolt industriby med mange ”sorte” produktionsarbejdspladser som var CO2-tunge. Peter Sørensen siger at de skal omlægges og der er masser af gode initiativer i en lang række virksomheder – både de helt store og de mindre og borgmester Peter Sørensen fortsatte:

- Der er masser af EU-støttemidler som kan bruges til omstillingen og her kan en politiker som Niels Fuglsang hjælpe med arbejdet fra Bruxelles. De grønne arbejdspladser bliver et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden hvis vi vil fastholde dem i kommunen. Hvis virksomhederne ikke kan levere fornuftige CO2-regnskaber, kan de ikke blive leverandører, sådan bliver vilkårene i fremtiden.

Horsens giver også inspiration

Niels Fuglsang brugte sin fem dages cykeltur til at tage yderligere inspiration med til Bruxelles:

- Jeg får også inspiration i Horsens til hvordan tingene kan gribes an lokalt og ser hvor EU kan støtte endnu mere. Det er en god viden jeg kan tage med til mine kollegaer.

Niels er klar over at ambitionsniveauet er forskelligt i EU's medlemslande og at der er udfordringer som skal løses.

- I Energiudvalget som jeg sidder i, er der en klar opdeling mellem øst og vest. I Østeuropa vil man ikke lave tiltagene i samme tempo som i Vesteuropa, da de er mere afhængige af fossile brændsler som kul og olie. Vi er nødt til at stille krav og have fælles EU-regler på området som alle medlemslandene skal leve op til.

Mange arbejdspladser i Østeuropa er indenfor den traditionelle ”sorte” industri og der bliver behov for en omskoling af store dele af arbejdsstyrken:

- Vi skal også hjælpe Østeuropa økonomisk og få genuddannet de mennesker som i dag, arbejder i den fossile industri. Vi har også masser af erfaring og knowhow som vi kan hjælpe dem med. I Danmark har vi masser af erfaring og ekspertise i hvordan man laver en grøn omstilling og den kommer Østeuropa til gode.

Vækst og omstilling?

Niels Fuglsang mener den gammeldags forståelse af vækst hvor det handler om at øge bruttonationalproduktet er forældet og den er skadelig for klima og miljø:

- Jeg mener den sker på bekostning af klima og miljø, og så er vi på vej mod en katastrofe. Andre har tænkt denne tanke før, men når vi skaber en økonomisk vækst, så skal det også kunne mærkes på bæredygtighed på klimaet og miljøet og på det sociale område. Vores nuværende vækstbegreb fokuserer kun på det økonomiske. Men de to andre begreber er lige så vigtige. Den økonomiske model for vækst i Vesteuropa har antaget at der ikke har været grænser for væksten som bare har kunne øges uden at tænke på klima og miljø – det er åbenlyst tydeligt at det ikke holder længere, afslutter Niels Fuglsang og cykelkaravanen drog ud på sidste del af dagens ”Kongeetape”.

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023