En kommune i bedre balanceSøren Lind Jensen,
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens byråd

I Østbirk Avis 17. august har Socialdemokraternes gruppeformand i Horsens byråd, Andreas Boesen, et lille indlæg, hvor han forsøger at fremstille det som om, at befolkningstilvæksten i kommunen har været jævnt fordelt i de sidste tre år. Det gør han bekvemt ved bruge procentuelle tal og ikke nominelle tal samt ved at inddrage Lund, Egebjerg og Hatting som oplandsbyer, selv om de reelt er forstæder til Horsens by med få kilometer til bygrænsen.

Af Søren Lind Jensen,
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens byråd

Ser man på de nominelle tal har befolkningstilvæksten været klart størst i Horsens by og i forstæderne til Horsens. Søvind, Hovedgård, Gedved, Østbirk og Brædstrup har slet ikke kunnet følge trop, selv om de to sidstnævnte byer har haft en positiv udvikling. 

En af bivirkningerne ved den kraftige befolkningstilvækst i Horsens by har været, at infrastrukturen slet ikke er gearet til det, hvilket blandt andet har bevirket, at trafikken sander til i myldretiden – for slet ikke at tale om skoleområdet, som er overordentligt udfordret. 

Under kommunalvalgkampen for et år siden var en af Nye Borgerliges mærkesager til vælgerne en nedbremsning af byggetilladelser i Horsens by, da markedet forekom at være overophedet. Resultatet ses nu tydeligt ved, at der står mange lejeboliger tomme. Der er adskillige skrækindjagende eksempler i udlandet på overbyggeri, hvor boligkarréer står mere eller mindre tomme

Efter valget har jeg i flere omgange som byrådsmedlem gjort mig til talsmand for, at væksten i kommunen skal foregå i omegnsbyerne Brædstrup, Østbirk, Gedved, Hovedgård og Søvind samt i landsbyerne. Her er der plads nok, og her vil man gerne have kontrolleret, styret befolkningstilvækst.

Det må være en af lokalpolitikernes fornemste opgaver at få investorer og entreprenører til at se mulighederne i oplandsbyerne og i landsbyerne. Flere undersøgelser har faktisk peget på, at et stigende antal byboere gerne vil bo i et mindre bysamfund.

Byrådet kan som planmyndighed suverænt bestemme, hvor byggetilladelserne gives. Jovist skal lokalpolitikerne i videst muligt omfang lade markedskræfterne råde, men indimellem har markedskræfterne også brug for et lille venligt skub. At skabe nogle gode rammer for en kommune i bedre balance burde være en indlysende målsætning for alle byrådsmedlemmer.
 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

22/09-22 Varebil udbrændt på Stigsholmvej lidt udenfor Brædstrup
22. sep 2022