Et skridt i den rigtige retningSusan Gyldenkilde
Byrådsmedlem, Horsens Kommune, Socialdemokratiet

I Horsens Kommune har Socialdemokratiet en stærk tradition for at sætte velfærden i højsædet. Som socialdemokrat er jeg stolt af at der i tillæg til budgetaftale 2024/2025 fortsat er en styrkelse af de kerneværdier, der gør vores kommune til et godt sted at leve for alle.

Af Susan Gyldenkilde
Byrådsmedlem, Horsens Kommune, Socialdemokratiet

I budgetforliget for 2024 havde vi i Socialdemokratiet et klart fokus: at sikre en robust og bæredygtig velfærdsmodel, der kan imødekomme de voksende behov i vores samfund. Med det tillæg, der nu er i hus, fortsætter vi dette fokus.

Socialdemokraterne har derfor sammen med forligspartierne sikret ekstra budget til ældreområdet på 10 millioner årligt.

Pengene vil blive brugt på at give vores sårbare ældre mere tid og opmærksomhed og på at ansætte flere medarbejdere både på plejecentre og i hjemmeplejen.

Vi ønsker at sikre, at alle vores ældre får den bedst mulige pleje og omsorg, og vi er overbeviste om, at disse ekstra resurser vil gøre en forskel.

Vores forpligtelse til velfærd handler om mere end blot tal på et stykke papir. Det handler om mennesker, om fællesskab og om solidaritet. Vi er stolte af de tiltag, vi har gjort med faste teams, flere resurser til aktivitetsarbejdet og flere midler til flere hænder, og vi er dedikerede til at fortsætte arbejdet for at gøre Horsens Kommune til et sted, hvor alle kan trives.

Socialdemokraterne er rygraden for prioritering af velfærden i Horsens Kommune og vi arbejder hårdt og vedholdende for at vi kan have en god og tryg ældrepleje.

Vi bliver flere ældre i Horsens Kommune. Derfor er jeg også glad for at vi igen i år afsætter de nødvendige demografimidler (flere ældre, flere penge) på 17,8 millioner i 2025, voksende til 37 millioner i 2026.

Derudover skal der i 2025 fremlægges en økonomisk genopretningsplan for hele ældre området. En plan der kort sagt betyder markant flere penge i de kommende år til vores plejehjem og hjemmehjælpere og som vil sikre, at vores personale får mere tid til forsat at levere kvalitet over for alle vores ældre medborgere, der har brug for hjælp pleje og omsorg.

Tillægsaftalen løser ikke alle udfordringer, men er helt klart et skridt i retningen af at sikre, at ingen bliver ladt i stikken, og at vores ældre medborgere kan nyde deres alderdom med værdighed og tryghed og en ordentlig pleje når de får brug for det.

I Horsens Kommune tager vi et lokalt ansvar.

En stor tak til alle forligspartnere for at samarbejde og tage ansvar.
 

Susan Gyldenkilde

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024