Familienetværk kommet fint i gangDer er 6-7 frivillige tilknyttet Familienetværket, bl.a. Aase og Emma fra Åstruplund, der her er i snak med et af de deltagende børn.

Der var lutter smil og ”på gensyn”-hilsner, da seks frivillige og fire familier i sidste uge tog afsked med hinanden.

De havde forinden deltaget i det nystartede familienetværk i Brædstrup. I et par timer havde fire familier nydt de gode rammer for sådan en aktivitet på Klippen i Brædstrup.

Familienetværket er startet på initiativ af Røde Kors Horsens Nord, og 6-7 frivillige har meldt sig til at styre begivenhederne for børn, unge og voksne i de syv familier, der foreløbig er tilmeldt netværket.

De frivillige udtrykte efterfølgende stor glæde over den positive holdning, familierne var mødt op med, så det blev for alle en udbytterig sammenkomst, hvor det blev til megen leg og snak på tværs af familierne.

Det er planen, at familierne skal mødes en gang om måneden og herigennem få et fællesskab med andre børnefamilier med samtaler, hygge, kreative aktiviteter, bræt- og boldspil, fester, udflugter med mere.

Familierne kommer primært fra Brædstrup-området, men i princippet er familier fra hele Horsens Nord-området velkommen i netværket, dvs. fra de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner samt Lund og Egebjerg.

Med 6-7 frivillige i Familienetværket er der en god bemanding. Alligevel vil man gerne have flere frivillige. Især nogle, der vil tage sig af den overordnede organisering, men alle med interesse for arbejdet er velkommen.
 

Lignende artikler

Gudrun Andreasen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021