Flere end 360.000 lever med og efter kræftJesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Højere levealder, bedre behandling og tidligere opsporing betyder, at flere lever med eller efter en kræftdiagnose. I 2020 var det 362.533 mennesker i Danmark. Det er 43 pct. flere end i 2011.

Af Kræftens Bekæmpelse

Stadig flere lever med en kræftdiagnose i Danmark, viser to nye rapporter fra Sundhedsdatastyrelsen, der bygger på tal fra Cancerregistret. I 2020 havde 362.533 personer en eller flere kræftdiagnoser, og det er 10.990 flere personer end i 2019.

Antallet af nye kræfttilfælde faldt mod forventning en anelse fra 2019 til 2020, men på længere sigt er antallet af danskere, der enten har eller har haft kræft, steget med knap 43 pct. de seneste ti år, viser Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse.

- Vi er i Danmark blevet langt bedre til at behandle kræft, så flere kan leve videre i mange år efter en kræftdiagnose. Det er fantastiske nyheder. Den positive udvikling er hjulpet godt på vej af en bred folkelig opbakning til kræftsagen og hjælpen fra hundredetusindevis af danskere, der hvert eneste år bidrager med både tid og penge til ny forskning, forebyggelse og patientstøtte. Det vil jeg gerne benytte de nye tal som en anledning til at sige tak for,” siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, og fortsætter:

- Det er en rigtig god nyhed, at flere overlever kræft, men det har samtidig den naturlige konsekvens, at flere lever med senfølger. Derfor skal vi være endnu bedre til at tage hånd om den store gruppe af kræftpatienterne, der oplever bivirkninger og senfølger.

Mange oplever generende senfølger

Livet efter eller med kræft kan for nogle patienter være særdeles generende, men i denne del af kræftforløbet får patienter ikke den samme gode hjælp baseret på data og forskning, som de får under kræftbehandlingen på hospitalerne.

Kræftens Bekæmpelses egne undersøgelser blandt kræftpatienter viser, at 60 pct. af kræftpatienterne oplever senfølger efter sygdommen og behandlingen, imens knap 40 pct. af kræftpatienter oplyser, at de har et eller flere fysiske eller psykiske problemer, som de ikke har fået den nødvendige hjælp til.

Flest lever med brystkræft

Antallet af nye kræfttilfælde er højere blandt mænd end kvinder, men alligevel lever flere kvinder end mænd med en kræftdiagnose. I 2020 var der henholdsvis 198.547 kvinder og 163.968 mænd, som levede med kræft eller som tidligere havde haft kræft og var blevet helbredt.

En forklaring på kønsforskellen kan være, at kvinder generelt lever længere end mænd, og for mange kræftformer er overlevelsen efter diagnosen højere hos kvinderne. Kræftmønstrene for de to køn er forskellige, blandt andet har brystkræft en særlig god prognose.

Brystkræft er desuden den hyppigste kræftform blandt kvinder, og i 2020 levede 74.304 enten med eller efter sygdommen. Siden 2011 har brystkræft været den kræftform, hvor flest er i live efter en kræftdiagnose. Antallet er steget fra 56.921 i 2011 til 74.304 i 2020, hvilket svarer til en stigning på 31 procent.

Blandt mændene er prostatakræft den hyppigste kræftform, og i 2020 levede 45.600 mænd enten med eller efter sygdommen.
 

Lignende artikler

Kræftens Bekæmpelse

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024