Forsamlingshusenes alvorlige forsamling(Foto Jens Jessen)

Mandag den 3. oktober var alle forsamlingshuse i Horsens kommune inviteret til Vinten for at drøfte situationen med de voldsomme stigninger i energiregningerne.

Foto Jens Jessen

Omkring halvdelen af kommunens forsamlingshuse dukkede op, ligesom Jørgen Korshøj og Heidi Bølling Holm, henholdsvis formand og næstformand for kommunens oplandsudvalg var til stede.

Henrik Vohnsen Kvist fra Vinten bød velkommen og beklagede, at der ikke var varme i lokalet, men at det i øvrigt er det, der er årsagen til mødet. Henrik redegjorde for de udfordringer, man så i Vinten, men som han formodede også gør sig gældende i de fleste andre forsamlingshuse. 

I Vinten er situationen den, at den opsparing, man har opbygget til f.eks. nyt tag, fosser ud af kassen til at dække de stigende energiomkostninger. For gassens vedkommende er omkostningen gået fra 22.000 kr. i hele 2020 til, at der indtil videre er betalt 51.000 kr. i 2022, og det forventes, at sidste rate i år svarer til hele omkostningen i 2020. For el er stigningsprocenten voldsommere, men dog på mindre tal. Groft sagt ville de stigende energipriser betyde et hul i Vinten forsamlingshus kasse på mere end 60.000 i 2022, med udsigt til at det som minimum vil være det samme i 2022.

Hovedparten af de forsamlede nikkede genkendende til Henriks udlægning at situationen, og flere erklærede, at for deres vedkommende ville kassen være tom inden, der står 2023 på kalenderen. Det og de øvrige udtalelser viste klart, at frustrationerne er nærværende i stort set alle forsamlingshuse, og at der alle steder er behov for hurtige løsninger, der kan sikre forsamlingshusenes fremtidige økonomi.

(Foto Jens Jessen)

For Jørgen Korshøj var det tid til at tage ordet som repræsentant for kommunen. Jørgen redegjorde for, at der ikke var midler i Oplandslandsudvalget eller for den sags skyld resten af Horsens kommune, der kunne benyttes til at lappe huller i forsamlingshusenes økonomi, men at der var stor politisk opbakning til at sikre forsamlingshusenes overlevelse. 

Jørgen orienterede om, at der i budgettet for 2023 er afsat en pulje på 1 mio. kr. til klimaforbedringer, der ville kunne søges, hvis man har et projekt, der opfylder betingelserne om klimaforbedring og/eller CO2 reduktion. Puljen dækker ud over de 27 forsamlingshuse også de øvrige selvejende institutioner i kommunen.

Kommunen har i dag mulighed for at låne forsamlingshusene op til 150.000 kr. til forbedringer og renovering af husene, men ifølge Jørgen Korshøj vil han bakke op, hvis forsamlingshusene sender et forslag om, at pengene fremover også kan lånes til finansiering af driftsomkostninger, som f.eks. energiomkostninger, således man kan skubbe omkostningerne foran sig og håbe på bedre tider.

Fra forsamlingen blev der spurgt. om kommunen havde gjort sig nogle overvejelser om, hvordan man ville/kunne tackle, hvis et eller flere forsamlingshuse gik konkurs. Der er mig bekendt ikke foretaget overvejelser af den karakter, sagde Jørgen Korshøj, hvorefter det blev foreslået, at man straks gik i gang med det, da det desværre er et realistisk scenarie, at det sker inden for den nærmeste fremtid. 

Forsamlingshusenes repræsentanter fik ikke meget med sig hjem, men man aftalte, at mødes til foråret igen for på ny at udveksle erfaringer.

pebo

Lignende artikler

pebo

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023