Er forsamlingshusene på vej til at blive frosset ud?Vestbirk forsamlingshus (Foto Arendina Post de Jong. Fotomanipulation Jørn Kildall)

I Horsens kommune er der i omegnen af 25 forsamlingshuse spredt rundt i de mindre bysamfund. Hvert forsamlingshus er samlingssted for aktiviteter og fester for områdets beboere, og skaber dermed grundlaget for sammenhængskraften og det sociale fællesskab der er i de mindre samfund.

Foto Arendina Post de Jong. Fotomanipulation Jørn Kildall

Filosofien i forsamlingshusene har altid været, at de skal drives så økonomien hænger sammen, således aktiviteter i husene kan afholdes til rimelige priser til gavn for alle arrangører og brugere. Omkostningerne til at drive husene har sat prisen for brugen. Den væsentligste driftsomkostning har altid været vand, el og varme og dermed været bestemmende for hvad det har kostet at benytte forsamlingshusene. Den voldsomme stigning, der for tiden er i energipriserne, medfører store bekymringer blandt de fleste af forsamlingshusenes bestyrelser.  

Avisen har haft kontakt til en række forsamlingshuse, og kun et enkelt mener at være i en situation, hvor de stigende priser ikke giver anledning til større bekymring. For resten af de formænd avisen har talt med, er der stor bekymring for forsamlingshusets fremtid. De fleste har en buffer til uforudsete udgifter, og den vil kunne klare regningerne de næste kvartaler, men herefter bliver det, som Henrik Møller, kasserer i Sattrup forsamlingshus siger, yderst alvorligt. Henrik Møller fortæller at man i Sattrup har skiftet fra gas til varmepumpe for at gøre det rigtige, men det har desværre ikke hjulpet meget i den nuværende situation, fordi el også er steget.

Også i Kattrup er formanden noget betænkelig ved situationen. Her fik de nyt gasfyr for 7-8 år siden, og sidste år blev der lagt nyt tag og efterisoleret samt hulmursisoleret. Der var en forventning om, at tiltagene skulle reducere energiomkostningerne med omkring 10.000kr. pr år, men det har de nye gaspriser ændret voldsomt på. Prisen på leje af forsamlingshuset er sat op, og el og varme skal betales efter nye og højere takster. Det er dog langt fra nok til at sikre økonomien, siger Dorte E. Sørensen. Vi anser ikke muligheden for at udskyde betalingen som attraktiv, da det er som at tisse i et par lærredsbukser – det varmer så kort.

Kort sagt er situationen rundt i kommunen alvorlig, og fra Vinten Forsamlingshus side har man inviteret til et fælles møde, således kommunens forsamlingshuse står samlet i dialogen med kommunen. Der er med formand Henrik Vohnsen Kvist’s ord behov for en kommunal indsats, for at undgå at en række landsbyer må lukke og slukke i forsamlingshuset. Forsamlingshusene er i de fleste tilfælde det sidste samlingssted, og derfor uundværlige for det sociale liv i landsbyen.  

At situationen er alvorlig, er byrådsmedlem Birthe Knudsen helt klar over. Som hun siger, bør det ikke være prisen på gas og el, der afgør, om forsamlingshusene i Horsens kommune kan gennemføre deres normale aktiviteter. Jeg har desværre ikke kunnet nå at få det på dagsordenen til mødet i oplandsudvalget den 28. september, men jeg tager det op under eventuelt, så jeg er sikker på, det kommer på dagsordenen til mødet den 13. oktober. Der skal arbejdes hårdt på at finde en løsning, siger Birthe Knudsen. 

På Horsens oplands vegne må vi håbe, at Birthe Knudsen kan finde den nødvendige opbakning til en løsning, der ikke bare medfører at gas- og elregningerne finansieres med lån, for det vil blot udskyde likviditetsproblemerne og blot udskyde risikoen for, at en række af kommunens forsamlingshuse må dreje nøglen om.

pebo

Lignende artikler

pebo

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023