Grøn omstilling kræver politisk modBorgmester Peter Sørensen, Horsens (arkivfoto)

Et samlet Horsens Byråd skrev sidste år under på en budgetaftale med et ambitiøst klimamål – nemlig, at Horsens Kommune som samfund skal arbejde for at være klimaneutralt allerede i 2030. For at nå det mål kræves omstilling og ændringer i måden, vi lever vores liv på, og derfor skal Horsens Kommune i tæt samarbejde med erhvervslivet og de mennesker, som bor i kommunen, fokusere på at træffe gode og fornuftige klimavalg. 

Af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune

Horsens Kommune tog allerede i 2013 et væsentligt klimavalg, da det daværende byråd vedtog en strategisk energiplan, som blandt andet indebar en storstilet udrulning af fjernvarme i Horsens og nærmeste byer som Lund, Egebjerg og Gedved.

Udrulningen blev konkret i 2016, da Fjernvarme Horsens igangsatte et af Danmarks største fjernvarmeprojekter – og det forventes afsluttet i 2023, hvor antallet af nye forbrugere vil være på ca. 13.000. Fjernvarmeplanen har betydet, at varmeværket allerede har skiftet 85 procent af gaskunderne til fjernvarme – og det er langt over det forventede. Medregnes de resterende kunder i fjernvarmeplanen og tilkomne udstykninger, betyder det, at Fjernvarme Horsens om knap to år vil have næsten 22.000 forbrugere mod 8.500 for seks år siden.

Flere end forudset tilmelder sig således fjernvarmen, så snart de får muligheden - i stedet for at vente de ni år, som tilslutningspligten giver mulighed for. Samtidig oplever Fjernvarme Horsens, at stadig flere kunder uden tilslutningspligt – typisk er der tale om erhvervsvirksomheder - ønsker at få fjernvarme, hvilket lige nu giver en større efterspørgsel end værket kan efterkomme.

Det er klart, at olie- og naturgasprisernes øjeblikkelige himmelflugt – blandt andet på grund af den frygtelige russiske invasion af Ukraine – skubber på udviklingen lige nu. Men det er også et tindrende klart budskab om, hvor vigtigt det er, at vi i Horsens er herrer i eget hus. Det er ikke Putin, der bestemmer prisen på varmen hos os – det gør vi selv, os forbrugere og ejere af Fjernvarme Horsens.

Fjernvarme er simpelthen solidarisk varmeforsyning, hvor man har retten til selv at bestemme og samtidig kan omstille til grøn varme baseret på flere energikilder, så man ikke er så afhængig af lande, som man ikke ønsker at være afhængig af. Og det er lykkedes i Horsens, fordi vi har et stærkt lokalt forbrugerejet fjernvarmeselskab, som kunne løfte opgaven og naturligvis, fordi et stort flertal i Horsens Byråd tog politisk ejerskab – og turde tage ansvar for at udbrede fjernvarmen lokalt. 

I det hele taget bliver politisk ejerskab og borgerinddragelse helt nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Helt lokalt skal der i de kommende år tages mange store og små beslutninger som i høj grad kommer til at påvirke vores hverdag – og uden politisk mod og vilje til at stå på mål for de beslutninger, så kommer der ingen grøn omstilling.

Til gengæld skal byrådet hele tiden arbejde på, at omkostningerne ved den grønne omstilling ikke bliver så høje for den enkle borger, at det kun er de få, der kan træffe et grønt valg i dagligdagen. Målet skal altid være, at alle uanset indtægt kan træffe de gode grønne valg hver dag. Det bliver naturligvis vanskeligt, men det må og skal være ambitionen – og hvis det lykkes, skaber det ejerskab for alle til den grønne omstilling.

Apropos grøn varme, så sætter Horsens’ store fjernvarmeprojekt også et markant positivt aftryk på vores CO2-regnskab. Konverteringen til fjernvarme og omstilling af Fjernvarme Horsens’ produktionsapparat vil i 2030 betyde en reduktion på 90.000 tons CO2 om året. Hertil kommer, at flere virksomheder arbejder på at kunne levere overskudsvarme til fjernvarmenettet, og forudsætningen for det er netop, at fjernvarmenettet udbygges, og derved kommer tættere på virksomhederne.

Først med et sådant projekt var Hamlet Protein, der nu leverer overskudsvarme til opvarmning af over 3.000 parcelhuse. Og der er flere af den slags fremragende grønne projekter på vej. Fjernvarme Horsens og Horsens Bioenergi i Raadved arbejder lige nu på at få et varmeprojekt godkendt i Horsens Byråd - et projekt, der kan sende overskudsvarme ud i det store fjernvarmenet til opvarmning af ca. 2.200 boliger om året.

Det er jo ikke kun Horsens og de nærmeste mindre byer, der har glæde af fjernvarme. Også fjernvarmeværkerne i Brædstrup, Østbirk og Hovedgård løser opgaven på forbilledlig vis. Og med den konstante udvikling af nye teknologier kan det måske også på sigt give mening med kollektiv varmeforsyning til det åbne land. Indtil de løsninger er på plads skal vi have endnu flere varmepumper sat op i de områder.

Det kræver politisk mod og ejerskab, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, og jeg glæder mig over, at vi i Horsens Kommune har fået et politisk udvalg – Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget – som i tæt samarbejde med det øvrige byråd, borgerne, erhvervslivet og vores interesseorganisationer vil arbejde målrettet for, at vi når vores klimamål.
 

Peter Sørensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021