Helhedsplanarbejdet for Søvind går ind i sidste fase/Arkivfoto)

Som en af de sidste lokalcenterbyer i Horsens Kommune, er Søvind i gang med at lave en helhedsplan, der skal være retningsgivende for de kommende års udvikling. I samarbejde mellem Horsens Kommune og Lokalrådet startede arbejdet med Borgermøde i november måned, hvor visioner og strategier blev fremlagt og diskuterer i 8 arbejdsgrupper. 

Arbejdet blev sat i stå pga. udviklingen i coronasmitten, men er nu fuldt oppe og køre igen. I starten af april blev der afholdt arbejdsgruppemøder igen, og næste milepæl er afholdelse af Borgermøde tirsdag d. 3. maj, hvor resultatet og udkast til Helhedsplan vil blive fremlagt til kommentering og debat.

Borgermødet foregår i Sandbjerghus fra kl 19.00 og Lokalrådet har naturligvis kaffe og kage klar til de fremmødende.

”Vi er rigtigt glade for at så mange indtil nu har haft lyst til at tage del i arbejdet omkring at skabe en mere tydelig fremtidsvision for Søvind. Men der er naturligvis på mødet d. 3. både mulighed for at høre om, hvor langt man er kommet, og der er stadig plads til at komme med input. Så bare kom, det vil glæde os at se så mange som muligt”, siger Lotte Sommer, medlem af Lokalrådet.

Visionen for Søvind er blevet diskuteret grundigt, og i udkast til Helhedsplan, er overskriften for Planarbejdet formuleret således:

”Søvind med opland er en moderne og fremtidsrettet lokalcenterby, der med respekt for områdets unikke historie og placering i naturen, vil være omdrejningspunkt for nytænkende grøn byudvikling og byvækst.”

I Søvind prioriterer vi derfor:

  • at understøtte og styrke byens fællesskaber, mødestederne og de rekreative forbindelser i byens rum og bygninger. Når man bor eller arbejder i Søvind, er man del af et stærkt, nærværende og rummeligt fællesskab.
  • at beskytte de kulturelle og landskabelige bevaringsværdier - da de udgør byens fælles arv og herlighedsværdi 
  • at omdanne, renovere og genbruge fremfor at rive ned og bygge nyt - fordi vi er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige
  • at bygge med mangfoldige boformer med fokus på fællesskaber for alle aldre - da vi vil være socialt bæredygtige
  • at man i Søvind skaber de gode rammer og strukturer, der tiltrækker bæredygtige og engagerede virksomheder og butikker. Her er der gode muligheder for lokale arbejdspladser, kontorfællesskaber og virksomhedssamarbejder”

Vi tager udgangspunkt i:

  • FN’s verdensmål for bæredygtighed skal være vores inspiration, i tanke og handling.
  • FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023