Her er plads til både biler og bierSammen med de to lokale virksomheder Byblomst og Den Lille Anlægsgartner har Horsens Kommune skabt et grønt areal, der giver området liv og farver over hele året. Foto: Horsens Kommune.

Et stort bed med tusindvis af smukke, insektvenlige planter i forbindelse med det færdigomlagte vejkryds ved Langmarksvej/Sundvej i Horsens. Det er ét aktuelt eksempel på, hvordan biodiversitet tænkes ind i kommunens planlægningen af forskellige typer anlægsprojekter - til glæde for mennesker, bier og sommerfugle.

Horsens Kommune er nu helt færdig med omlægningen af det centrale kryds Langmarksvej/Sundvej. Arbejdet med at ændre på vejforløbet betyder, at mange biler nu nemmere og hurtigere kan komme frem uden om Horsens midtby.

I forbindelse med vejprojektet er der samtidig givet nemmere og hurtigere adgang til mad i form af pollen og nektar til mange forskellige insekter. Ved det omlagte kryds har kommunen nemlig anlagt et grønt areal, som netop er blevet plantet til med ca. 8.000 stauder. I efteråret vil op mod 16.000 blomsterløg desuden blive lagt i jorden.

På samme areal er der også skabt ny plads til Kaj Rugholms velkendte værk, de rustne cykler, som har været i området i mere end 40 år - hidtil blot på den anden side af Sundvej.

Går man forbi i disse dage, vil man kunne se, at blomsterbedet ved Sundvej allerede er velbesøgt af sultne bier, der summer fra blomst til blomst. Foto: Horsens Kommune.

Farve og liv i byrummet

Kommunen har haft det lokale firma Byblomst til at sammensætte bedet. Byblomst har specialiseret sig i at skabe blomstrende anlæg, der øger mangfoldigheden i flora og fauna i byerne og samtidig skaber værdi og trivsel for mennesker. Hele farvepaletten er taget i brug på det blomstrende areal. Med de mange forskellige planter bliver der skabt stor variation i højde, drøjde og bredde, og man kan se frem til skiftende flor rullende fra det tidlige forår til november.

Kommunens mål er, at bedet med sine mange forskellige insektvenlige planter vil komme til at summe af liv og skabe både glæde og mere natur i byen. Med sin placering ved denne centrale trafikåre i byen er bedet et godt eksempel på, hvordan Horsens Kommune planlægger med øje for biodiversitet, selv når det overordnede projekt handler om at sikre fremkommelighed for bilisterne.

Projekter, plads og planlægning

I kommunens byer, langs vejene og på landet arbejder Horsens Kommune for at give plads til flere vilde planter og dyr som fx bier og sommerfugle. Plads og planlægning er to væsentlige faktorer, der går hånd i hånd i kommunens arbejde for en rigere natur. Ved at tænke biodiversitet ind i projekter - vedrørende alt fra klimatilpasning, vejudvidelse og bebyggelse - vil kommunen i rigtig mange tilfælde kunne sikre, at der samtidig gøres plads til levesteder for vilde planter og dyr. For det kan sagtens lade sig gøre, siger biolog Mette Lindgaard fra Horsens Kommune:

- Det handler om, at vi skal bryde med vanerne og have biodiversiteten for øje. Vejrabatter, rundkørsler, grønne arealer i boligområder og ved erhvervsbyggeri kan sagtens indrettes, så vi giver plads til naturen. Vi kan øge biodiversiteten væsentligt med den rette planlægning af områdernes indretning og den efterfølgende drift.

Og alt tæller, når naturen skal have lov til at udfolde sig. Biodiversitet skal tænkes ind på alle typer af arealer - fra egentlige naturarealer til små oaser i byrummet:

- Det er manglen på plads, der er den primære grund til, at mange arter forsvinder fra den danske natur. I byrummet kan vi give plads til levesteder og fødesøgningssteder ved at plante nektar- og pollenrige stauder eller udså vilde urter i stedet for at så græs, der slås flere gange om året, slutter biolog Mette Lindgaard.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024