Horsens sætter klima på menuenPå mandag bliver der lavet klimavenlig mad i de produktionskøkkener, der laver mad til kommunens ældre i plejeboliger samt til kommunens caféer. Her er det Charlotte Hartvigsen, der arbejder i køkkenet på Ceres Centret. Foto: Horsens Kommune

Mandag 4. oktober sætter Horsens Kommune klimaet på menuen for 650 ældre i plejeboliger, her deltager Horsens Kommune i den nationale dag "Smag på klimaet", der sætter fokus på klimavenlig mad i offentlige køkkener. I kommunens køkkener bliver der i forvejen arbejdet med bl.a. bekæmpelse af madspild og tilberedning af mad, der har en lav klimabelastning.

Du er, hvad du spiser - og det er vores klode også. Sådan lyder tilføjelsen til det gamle ordsprog i en mere klimavenlig udgave. Tilføjelsen til ordsproget er lavet i forbindelse med et nyt nationalt initiativ "Smag på klimaet", hvor offentlige køkkener i hele landet på mandag er inviteret til at sætte klimaet på menuen.

Der er nemlig god grund til at kigge på, om der i de offentlige køkkener bliver arbejdet med klimavenlig mad. Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri stammer ca. en fjerdedel af Danmarks klimabelastning fra den mad, vi spiser - eller smider ud i skraldespanden. I Danmarks offentlige køkkener serveres der dagligt 800.000 måltider, så den mad, der laves her, kan gøre en stor forskel for det samlede klimaaftryk.

I Horsens Kommunes køkkener bliver der allerede rørt godt i gryderne med mad, der har en lav klimabelastning. På mandag markerer de fire store produktionskøkkener, der bl.a. laver mad til ca. 650 ældre i plejeboliger og til kommunens caféer i forbindelse med ældreboliger, "Smag på klimaet" ved at servere gule ærter.

- Gule ærter er en klimavenlig ret, fordi den primært er baseret på grøntsager og særligt bælgfrugter. At spise klimavenligt betyder heldigvis ikke, at vi må sige farvel til mange af de ældres livretter. Tværtimod er der rigtig mange af de traditionelle, danske retter, der indeholder masser af grønt og sagtens kan tilberedes klimavenligt, forklarer Allis Bente Bek, der er faglig udviklingskoordinator for mad og måltidsservice i Horsens Kommune.

Selvom "Smag på klimaet" bliver særligt markeret på mandag, er arbejdet med klimavenlig mad, økologi og bekæmpelse af madspild langt fra nyt på ældreområdet.

- Vi har hele tiden for øje, hvordan vi laver klimavenlig mad. Vi har bl.a. fokus på, hvordan vi får flere grøntsager og bælgfrugter ind i maden, samtidig med vi selvfølgelig tager højde for, at de ældre skal have al den ernæring, de har brug for, og at vi serverer måltider, som er kendte for de ældre som f.eks. gule ærter, siger Allis Bente Bek.

Klimavenlig kantine

Også på Horsens Rådhus bliver "Smag på klimaet" markeret på mandag. Her vil kantinen servere mad tilberedt af "overskuds-råvarer". Det vil sige råvarer, der er svære at sælge f.eks. grøntsager, der er for små eller store, råvarer, der er tæt på udløbsdatoen eller råvarer, der ikke er efterspørgsel på pga. årstiden.

- Vi har gennem de seneste år omstillet vores kantine til at være meget mere klimavenlig, og vi tilbyder hver dag en klimaret, hvor vi bl.a. bruger klimavenlige råvarer. I selve tilberedningen har vi fokus på energiforbruget, f.eks. at vi får fyldt ovnene, og at vi laver maden, så den er klar til frokost og dermed ikke skal holdes varm i længere tid. Vi har også stor succes med at bekæmpe madspild, så vi får minimeret eller genbrugt så mange som muligt af de rester, der er, fortæller kantineleder Benny Hald.

Og det er ikke kun de voksne, der får klimavenlig mad. I de 16 produktionskøkkener, der hver dag laver mad til ca. 4000 børn i kommunens dagtilbud, er der længe blevet arbejdet med klimavenlig mad, og således er der flere gange om ugen grøn klimamad på de små poders tallerkner i både vuggestuer og børnehaver.

 - Vi har i flere år arbejdet med bl.a. bæredygtighed og bekæmpelse af madspild, ligesom vi jævnligt har dage, hvor der ikke er kød på menuen. Desuden er vi i gang med efteruddannelse af vores køkkenansvarlige med fokus på klimavenlig mad til børn, så vi er allerede rigtig godt i gang, siger Anne Bust, dagtilbudschef i Horsens Kommune.

"Smag på klimaet" er et initiativ, der er lavet af et partnerskab, der består af Aarhus Kommune, København Kommune, Ministeriet for Klima, Energi og Forsyning samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Horsens Kommune er sammen med flere aktive parter fra bl.a. lokale forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i gang med at lave en ambitiøs klimaplan. I klimaplanen skal kommunen pege på, hvilke konkrete klimatiltag der skal sættes i gang for at sikre, at kommunen bliver CO2-neutral senest i 2050.

I den nye budgetaftale, der skal andenbehandles den 11. oktober 2021, er alle byrådets partier dog enige om at skrue op for ambitionsniveauet, så målet skal være indfriet allerede i 2030. Klimaplanen skal også give bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringer som f.eks. ekstremregn og stormflod.
 

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023