Hovedgård 2.0I et høringssvar til Planstrategi 2023 opfordrer Projektus ApS Horsens Kommune til i den kommende kommuneplan at inddrage arealer øst for banelegemet i Hovedgård til et blandet boligområde hvor der også skal være dagligvarebutikker m.m.

Af Jørn Kildall

Man vil med en samlet helhedsplan samle Hovedgård på tværs af banen og på den måde gøre hele Hovedgård mere attraktiv for mange nye beboere samt de nuværende i Hovedgård.

Præcist drejer det sig om matriklerne Hovedgårdsvej 5, matr. Nr. 1a Hovedgård by, Ørridslev og Hovedgårdsvej 5, matr. Nr. 1 bl Og 1bm Hovedgård by, Ørridslev, som ejes af Familien Poulsen.

Sammen i et partnerskab med Rema 1000, Lokalrådet i Hovedgård, OK, Projektus ApS, Elselskabet N1 m.fl. har man et ønske om at lave et område af Hovedgård, som bidrager til hele Hovedgård.

Partnerskabet ved at det drejer sig om et stort område men de vil sætte barren højt, bringe naturen mere i spil, samt få mere fokus på bæredygtighed, fællesskaber og identitet, mangfoldighed, fremtidens mobilitet samt ressourceforbrug.

Man er også klar til at invitere byen, naboer m.m. til dialog om, hvordan kan vi sammen skaber Hovedgård 2.0. Helt grundlæggende vil man gerne have en debat om:

  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Det grønne landskab (bæredygtighed/livability)
  • En grønnere by med mere blåt, vand som genbrug men også pryd.
  • Sammenhæng mellem natur og by, samt naturområder.

Partnerne omkring høringssvaret er både erfaren og har den økonomiske styrke til at sikre sig en gennemførelse af projektet. De forestiller sig en organisering der ud over Arkitema og Moe skal udbygges med fageksperter m.m. men også med lokale med interesse for Hovedgård.
 

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023