Jordfond er vejen til en ren fjord!Martin Ravn, Gruppeformand for Venstre

DEBAT - Horsens fjord er i en rigtig dårlig økologisk tilstand. Faktisk er fjorden i rød zone. En tilstandsvurdering som bruges, når Miljøstyrelsen undersøger og kategoriserer den økologiske tilstand i et område, hvor rød er den dårligste.

Af Martin Ravn, Gruppeformand for Venstre

Det skyldes først og fremmest, at der udledes for mange næringsstoffer fra landbruget og byen til fjorden. Næringsstofferne og fosfor giver øgede mængder planteplankton. Det formindsker vandets iltindhold og planternes muligheder for at vokse, som tilmed forværres af kommerciel muslingeskrab på fjordbunden. 

Derfor er Venstre og jeg særligt glade for, at forligspartierne i 2025 skal lægge en plan for etablering af en kommunal Jordfond, som skal skaffe finansiering til at opkøbe landbrugsjord over en tiårig periode. Det er og har været en mærkesag for Venstre, at fjordens tilstand skal i en god og holdbar økologisk balance, hvor fisk og planter igen trives. Vi har efterspurgt handling og her går vi endnu engang forrest i kampen for en ren fjord, når den kommunale Jordfond bliver en realitet i 2025. Derudover har vi tidligere sikret, at spildevandsudledningen fra byerne skal mindskes gennem fremrykket kloakseparering og at private lodsejere skal dokumentere korrekt spildevandshåndtering på egen grund, samt rejst krav om, at muslingeskrab forbydes i Horsens fjord. Initiativer som alle vil have en positive effekt på fjordens tilstand.

Men landbruget er helt afgørende, hvis udledningen af næringsstoffer til fjorden skal mindskes markant. Den oplagte og mest effektive måde, er at udtage og omdanne kyst- og vandløbsnære dyrkningsområder til zoner, hvor planter og mikroorganismer kan optage overskydende næringsstoffer fra regnvandet, inden disse udledes i vandløb, åer og til slut fjorden.

Det kan ikke lade sig gøre, uden at den enkelte landmand inddrages og kompenseres og her kan den kommunale Jordfond, sammen med midler fra staten og EU, gøre en stor forskel. Samtidig skal der kigges på, om de udtagne områder kan bruges til skovrejsning, VE anlæg eller rekreative formål. Her kan ligge nye muligheder, som også kan være til økonomisk fordel for landmændene i deres grønne omstilling.
 

Martin Ravn

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024