Landsbyordningen i Voerladegård tænker nytLandsbyordningen i Voerladegård har fået to nye ansigter på poster i huset. Fra august 2021 er Jeanette Handberg ansat som daglig leder af børnehave, SFO og klub, og Ebbe Bødtkjer er ny formand for Landsbyordningen.

Ebbe ser frem til arbejdet i bestyrelsen, som ikke er helt ukendt for ham. Efter en tid med fokus på Corona restriktioner, ser vi frem mod flere spændende udviklingsopgaver, fortæller Ebbe.

Vi er en landsbyordning placeret i et stærkt lokalsamfund, og vi arbejder hele tiden på at tænke nyt og gøre os attraktive. Landsbyordningen bruger natur og nærmiljøet meget i undervisningen, børnehaven, SFO og klub. Derfor har bestyrelsen søgt penge hjem fra Friluftsrådet til at forbedre udemiljøet til glæde for hele Landsbyordningen.

I samarbejde med spejderne og borgerforeningen, er det planen, at der etableres en multihytte med bålplads og borde-/bænkesæt. I tilknyttede højbede og med data fra en ny vejrstation vil der her bl.a. blive lavet forsøg med biodiversitet, vand, vind og vejr. Skanderborg kommune har støttet projektet fra en pulje til styrket klima- og naturundervisning.

Ebbe fortæller, at der dog stadig er ét problem: Der står et ubeboet hus på nabogrunden, hvor projektet skal realiseres, og det er der endnu ikke sat penge af til at fjerne. Det håber vi meget, at der snart kommer en løsning på, så vi kan komme i gang med projektet til glæde for børnene.

Landsbyordningen har også ansat Jeanette, der efter mange år som pædagog i Horsens, er rykket til Voerladegård for at være leder af det pædagogiske arbejde i børnehave, SFO og klub. 

Landsbyordningen skal have en stærk profil i alle enheder, og jeg har meget erfaring at trække på, siger Jeanette. Der er et godt grundlag, personale og nogle gode børn, så opgaven er til at gå til.

De nye ansigter glæder sig til sammen med den øvrige bestyrelse, ledelse og personalegruppe at komme i gang med de mange spændende opgaver i Landsbyordningen i Voerladegård.
 

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023