Nabogudstjeneste i Tamdrup Kirke – Mød også din nabo i kirkenLUND - ”Vokseværk” er et nyt tiltag i Horsens Provsti, hvor man på nye måder vil arbejde på at møde de mange tilflyttere, der kommer til sognene.

I Tamdrup sogn vil et af projekterne være at ny-tilflyttere og ”gamle” beboere mødes gennem nabogudstjenester.

Et afgrænset område af sognet indbydes på skift til en kort gudstjeneste med efterfølgende nabo-kaffebord. Ved slutningen af den hyggelige snak ved kaffebordene bliver der også lejlighed til at høre sognepræstens fortælling om netop Tamdrup Kirkes helt specielle historie. En historie der strækker sig mange hundrede år tilbage og formodentlig har tætte bånd til både Jelling og Harald Blåtand.

Succes

Den gode idé med nabogudstjenester har vi hørt om fra andre steder i landet, og den første vi afholdt tilbage i januar, fik rigtig gode ord med på vejen af deltagerne. Dengang var det områderne Lund Have, Alidas Vej, Amelies Vej, Enghavegårdvej, Cecilies Vej, Babettes Vej og dele af Silkeborgvej (Domea), der var inviterede.

Vi fik flere tilbagemeldinger i stil med: ”Fint initiativ”, ”En rigtig god aften”, ”Det kommer jeg gerne til igen”, ”Meget hyggeligt og også spændende at høre Dorte fortælle om kirkens historie” - og fra andre af sognets områder er vi også blevet spurgt, hvornår det bliver deres tur.

Tidspunkt og område

Anden nabogudstjeneste foregår onsdag 17. april 2024 kl. 19 til ca. 20.45.

For ny-tilflyttere kan vi oplyse at kirkens adresse er: Tamdrup Kirkevej 1, Horsens.

Det drejer sig denne gang om området omkring Vinten: Silkeborgvej fra nr. 247, Skellet, Diget, Vænget, Vintenvej, Karetmagervej og Bryrupbanevænget.

Alle beboere i dette område får en indbydelse i deres postkasse i løbet af uge 14. Der er ikke brug for tilmelding. Man møder blot op i kirken og får hilst på sine naboer. Måske har man snakket sammen med nogle af dem på forhånd og vælger også at følges ad til kirken, enten på gåben, cykel eller i bil. Nogle har måske brug for at få tilbudt kørelejlighed.

Fremadrettet

På sigt følger der indbydelser til de andre områder i sognet. Tamdrup er et stort sogn og vi regner med at afholde tre områdegudstjenester om året. Projektet forventes derfor at forløbe over ca. 3 år.

Nabogudstjenesterne finder sted om vinteren, i foråret og i sensommeren. Det 3. nabo-område bliver altså inviteret i løbet af sensommeren. Det kommer til at dreje sig om en del af det store Provstlund-område. Beboere i dette område vil også modtage en skriftlig indbydelse i deres postkasser, når tidspunktet nærmer sig. Af hensyn til de mange børnefamilier i dette område rykkes klokkeslættet frem til tidligere på dagen.

Det kan man læse nærmere om på vores hjemmeside tamdrupkirke.dk og i Østbirk Avis til sommer.

Generelt

Det er Tamdrup Kirkes ønske at blive brugt og være en naturlig del af det helt almindelige sogneliv og naboskab. Være et sted, hvor alle kan komme til hver en tid – i hverdage og til højtider. Når livet er helt almindeligt og også når livet kræver noget ekstra af os.

At deltage i nabogudstjenesten for dig og dit nabolag/område kræver kun, at du beslutter dig for det og tager afsted.

Du er så velkommen – og vi glæder os til at hilse på dig.
 

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024