Nyt fra Kattrup-Tolstrup sogneKattrup kirke.

Kattrup sogn har 3 mandater i menighedsrådet, og Tolstrup sogn 5 mandater. Der var valg-forsamling i september, men det lykkedes ikke at få valgt det nødvendige antal medlemmer, hvorfor det ifølge lovgivningen blev nødvendigt at afholde en ekstraordinær valgforsamling 6. oktober, og så lykkedes det at få et helt menighedsråd. Der er blevet indvalgt 3 nye med-lemmer fra Kattrup og 2 nye fra Tolstrup sogn.

Ifølge loven skal det nye menighedsråd konstituere sig inden den nye funktionsperiode begynder 1. søndag i advent. Der er derfor afholdt konstituerende møde d. 23. november, hvor de forskellige poster blev fordelt. Posterne er offentliggjort i annonce andetsteds i denne avis.

Farvel til de 5, der stopper i menighedsrådet

Når der er kommet 5 nye ind i menighedsrådet, betyder det også, at rådet har måttet sige farvel til 5, som ikke havde ønsket genvalg. Disse 5 er Knud Anders Richter, næstformand, Kattrup, Kirsten Andersen, Kattrup, Hanne Birkebæk, tidligere kasserer fra Kattrup, døde i foråret 2020, Kirsten Knudsen, Tolstrup, Ove Pedersen, kirkeværge, Tolstrup. Medlemskab af et menighedsråd kan være meget tidskrævende, og derfor har det været en af årsagerne til, at nogle af de tidligere medlemmer har ønsket at stoppe. 

Ove Pedersen, der har været kirkeværge gennem flere perioder, stopper, fordi han er flyttet til Fyn. Han har været med i menighedsrådet i 28 år, og kommer ikke til at arbejde for bl.a. den istandsættelse af Tolstrup kirke, som menighedsrådet har arbejdet med planer for gennem nogle år.

Der er grund til at takke de 5 medlemmer, som nu er stoppet, for indsats.

De første møder i det nye menighedsråd

Allerede onsdag d. 2. december kl. 19.00 mødes det nye menighedsråd ekstraordinært i Gedved Præstegård med kun et punkt på dagsordenen:  debat om sognenes fremtidige forhold i relation til tidligere be-slutning om byggeri af ny præstebolig og hidtidige præstegårds forhold som en sognegård, hvor den gamle præstebolig rives ned.

Første ordinære menighedsrådsmøde er fastsat til onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19.00 i Gedved Præstegård, hvor også årets mødeplan fastsættes. Alle rådsmøder er offentlige lige som byrådsmøder. Møde-planen offentliggøres på Voer Herreds Pastorats hjemmeside.  www.voerherredspastorat.dk/

Juletiden i Kattrup og Tolstrup kirker

Når vi nærmer os julen, vil vi her i avisen redegøre for proceduren for afholdelse af julens gudstjenester. Vi kan jo ikke være så mange i kirkerne, som vi plejer, og derfor har det gamle menighedsråd allerede udfærdiget planer for anvisning af pladser i kirkerne. Vi håber, at man vil udvise forståelse for, at ikke alle kan komme ind juleaften, men der vil være gudstjenester lillejuleaften, juleaften og juledag og 2. juledag, og så skulle der være mulighed for at deltage i en af julens gudstjenester. Mere herom senere. Se allerede offentliggjorte gudstjenestetider på VHP´s kirkeside i Østbirk Avis 25. november.
 

Lignende artikler

Niels Anders Lund Svendsen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021