Østbirk og Yding kirker lever trods nedlukning!Sognepræst Peter Tast (foto: Jørn Kildall)

Det er om at holde tungen lige i munden i denne tid, hvor Danmark stort set er lukket ned. 

Af sognepræst Peter Tast

Der er netop kommet nye retningslinjer for gudstjenester i kirken, og det har siden mandag d. 4. januar været muligt at holde gudstjenester igen efter nedlukningen hen over jul og nytår. 

Biskoppen har dog åbnet for, at der kan søges dispensation fra at afholde gudstjenester til og med den 17. januar. I lyset af de seneste corona-restriktioner, hvor forsamlingsforbuddet er sænket til max 5 personer, har menighedsråd og præster fundet det uansvarligt at holde almindelige gudstjenester, og har derfor søgt biskoppen om dispensation. 

Der er naturligvis også lukket for de andre aktiviteter, der sker i kirke og præstegård: Strikkedamer, Åbent hus for Gud og hvermand (Tarteletter), Peder Skrams mandeklub, Spejdernes nytårsparade mv. 

Kirken lever 

Men selvom der er lukket for gudstjenester og aktiviteter, så lever kirken alligevel, for kirken er nemlig bygget af ”levende stene”, og de ”levende stene” udgøres af dig og mig og alle medlemmer af folkekirken i Østbirk og Yding sogne. 

Sammen skal vi bære hinanden igennem den vanskelige tid, vi er i. Også selvom vi ikke må være sammen. Enhver, der har mulighed for det, kan hjælpe til ved at ringe til et familiemedlem, en nabo eller en bekendt eller mødes online med billede på. At tale sammen er den bedste kur mod ensomhed, og dem, der er alene, har det sværest i denne tid. Så kender du en, der er alene, så grib knoglen og giv ham eller hende et telefonopkald. Det kan gøre en verden til forskel. 

Man er også meget velkommen til at kontakte præsterne for en samtale. De er friske på både en gåtur og på et besøg. 

Sognepræsterne Lone Buhl Pedersen og Peter Tast vil fortsat lave små mini-videogudstjenester til den 10. og 17. januar, som lægges op på Østbirk Avis’ facebookside, Youtube, deres egne facebookprofiler og facebooksiden: ”8752 Østbirk og omegn”. 

Og så håber vi at være klar igen til fysiske gudstjenester eller korte andagter i Østbirk og Yding kirker fra den 24. januar og frem efter den plan, der er lavet. 

Menighedsråd og præster ved Østbirk og Yding kirker ønsker alle et godt nytår!
 

Lignende artikler

Peter Hansen Tast

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Hilsen til forårssolen
25. feb 2021