Positivt at reducere brugen af sprøjtemidlerCarl-Emil Larsen, direktør i DANVA

DANVA er positiv over for den nye sprøjtemiddelstrategi, som forligskredsen er blevet enig om. Aftalen indeholder bl.a. en omlægning af afgifter på sprøjtemidler, forbud mod brug af glyphosat til tvangsmodning samt flere penge til test af, om sprøjtemidler udvaskes til grundvandet.

Af Danva

Forligspartierne bag en ny sprøjtemiddelstrategi har netop underskrevet en ny aftale, der skal nedbringe belastningen af pesticider bl.a. i forhold til grundvandet. Et af elementerne er, at man ikke længere skal kunne anvende glyphosat til at tvangsmodne foderafgrøder med.

”Det er allerede forbudt at tvangsmodne afgrøder til fødevarer med glyphosat. Det er derfor logisk også at forbyde det til brug før høst til foder. Glyphosat er et ud af flere stoffer, som vandværkerne slås med,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Aftalen skal også sikre en omlægning af afgifterne på pesticider, hvilket skal være med til reducere sprøjtemiddelbelastningen med 27 procent i 2025.

”Det er endnu for tidligt at sige, om der kommer en effekt ud af omlægningen af afgifterne. Men vi håber, det kan få en betydning for de mængder, der anvendes. Vi har i tidligere år set, at der er sket hamstring af midler i forbindelse med varsling af afgiftsændringer, så en effekt vil nok først kunne ses om nogle år,” siger Carl-Emil Larsen.

Aftalen fastlægger desuden, at der skal afsætte 11,6 millioner kroner ekstra til det varslingssystem (VAP), hvor man tester pesticider for, om de udvaskes til grundvandet.

”DANVA har anbefalet politikerne at styrke VAP, så man i endnu højere grad kan teste, om sprøjtemidler siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Man skal nemlig ikke anvende miljøfarlige stoffer, der kan udvaskes til grundvandet og dermed risikere at påvirke danskernes drikkevand,” siger Carl-Emil Larsen.

I aftalen er der desuden lagt vægt på fremme af økologisk landbrug og udbredelse af præcisionssprøjtning.

Sprøjtemiddelstrategien gælder i perioden 2022-2026.
 

Lignende artikler

Danva

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021