Biogas-udvidelse kan smadre vores unikke landsbyperle(genrefoto/arkivfoto)

Naturskønt område omkring Rådved frygtes ødelagt, og beboere føler sig truet af planlagt kæmpeudvidelse af Horsens Bioenergi.

Af Anne Thyø og Søren Ruby på vegne af ‘Arbejdsgruppen imod udvidelsen af Horsens Bioenergi ApS’ og Rådved Borgerforening

Da Horsens Bioenergi blev opført i 2014, var meningen at lave et mindre fælles “biogas- gårdanlæg” hvortil der kun skulle kobles fire omkringliggende gårde. Dengang med opbakning fra kommunen, idet det ville kunne mindske udslip af metan og ammoniak.

Af økonomiske årsager endte projektet som et større industrielt anlæg, der løbende blev udvidet med endnu en 8000 m3 reaktortank, og et forbehandlingsanlæg til Daka ReFood.

De løbende udvidelser af anlægget er sket uden nogen former for offentlig høring eller inddragelse af lokalsamfundet.

Planlægningen af en ny kæmpeudvidelse er allerede nået til 2. høring med frist for indsigelse 25. januar 2021. Første høring afstedkom kun 3 klager - men det må ses i lyset af, at meget få overhovedet fik retsmæssig besked om planerne, og dermed ikke fik chance for at komme med kommentarer eller klage.

Det skaber i høj grad utryghed og mistillid til beslutningstagerne i byrådet og kommunen, at processen er nået til 2. høring uden en grundig og inddragende proces.

Arbejdet imod udvidelsen er nu i gang, iværksat af Rådved Borgerforening som bl.a. indsamler underskrifter fysisk og online, til en fælles indsigelse.

Hvorfor er det ikke en god idé?

Udvidelsen vil øge mængden til 550.000 ton biomasse pr. år (340.000 ton mere end i dag) En kapacitet der ikke er dokumenteret behov for, og som ikke indenfor en rimelig køreafstand er økonomisk forsvarlig.

Hertil kommer, at udvidelsen er en videreførelse af den i dag stærkt forældede teknologi, der blev anvendt ved etablering af anlægget i 2014. Horsens Bioenergi lever derfor ikke op til den bedst tilgængelige teknologi på området, hvor der nu findes nyere, bedre og mere innovative, miljørigtige alternativer, som udleder langt mindre CO2 til atmosfæren.

Planen vil desuden have meget stor negativ betydning for de omkringliggende ejendomme og virksomheder. Både i forhold til udstykning, nybyggeri, tilbygning samt udvidelse af virksomheder. Der er bekymring for markante værdiforringelser af, og stavnsbinding til ejendomme i hele området.

Uforholdsmæssig stor støtte

Biogas står til kun at levere 13% af den vedvarende energi, men modtage 54% af den statslige støtte til vedvarende energi i 2030. Altså mere end alle vindmøller og solceller tilsammen. Det er uforsvarligt at lave så stor en udbygning - med stærkt forældet teknologi - når Miljøministeriet allerede er i gang med at se på denne kolossale overkompensation for støtten til biogas.
Biogas kan generelt være en god miljømæssig idé i Danmark, hvis den bliver produceret med den nyeste teknologi, men den bør opføres på steder, hvor den ikke både skæmmer, generer og forurener.

Fæle lugtgener og sundhedsfare

I alle årene siden biogasanlægget blev taget i brug, har der været lugtgener for naboer, så det allerede eksisterende anlæg er til gene, og skaber konflikter med naboer og virksomheder.

Lugten er intens, ubehagelig og kvalmende, og kan let skelnes fra den lugt, der undertiden kommer fra de omkringliggende gårde med køer eller grise.

Tryg Landsby-idyl eller risikozone? Kommunens plan virker ugennemtænkt og hovsa-agtig, når Horsens Kommune med den ene hånd giver 100.000 kr. til Rådved som “Tryg Landsby”, og året efter har i sinde at godkende udvidelse af potentielt farlig industri meget tæt på et beboelsesområde.

Området omkring Rådved er et skønt naturområde, hvor mange er tilflyttet i ønsket om at bo i landlige omgivelser, med kort afstand til Horsens.

Biogasanlægget i sin nuværende form – og markant i en udvidet form – ændrer oplevelsen af at bo på landet, og området er forvandlet fra skønt naturområde til en industrizone.

Hvis behovet for produktion af biogas er stigende i så stort et omfang, må Horsens Bioenergi ApS flyttes til et mere egnet område, hvor det ikke er til gene for området og dets beboere.

Man kan gøre indsigelse til kommunen indtil 25/1, og underskrive den fælles klage online eller ved henvendelse til Rådved Borger– forening på Facebook eller pr email: raadvedborgerforening@gmail.com
 

Lignende artikler

Arbejdsgruppen imod udvidelsen af Horsens Bioenergi

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023