Replik: Ole Lund’s indlæg 29. dec. 2020:



(arkivfoto)

Hej Ole.
Jeg er vældig beæret over at blive tituleret ”fru Ulla Gade” gennem næsten hele dit indlæg. Leger vi Folketinget, eller er det for at lægge afstand til mig, at det skal være så formelt?

Ulla Gade, Langgade 18 D, Horsens 

Nå, men hvorom alting er, så tvivler jeg meget på, at vi nogensinde bliver enige om politik eller religion. Hvad det sidste angår, så har jeg i mange år arbejdet i den danske folkekirke, så jeg ved en hel del om, hvad kristendom er, og jeg er selv kristen. Du har derimod en hel del viden om islam – det har jeg for så vidt også, og jeg ved at langt den overvejende del at de muslimer, der er kommet til DK, er fredelige mennesker, der ikke har planer om at terrorisere hverken dig eller mig. 

Og ud fra min kristne overbevisning tror jeg på, at hvis vi vælger at dæmonisere dem generelt som gruppe, så skaber vi afstand og modsætningsforhold. Det er svært at blive motiveret til at blive integreret dansker, hvis man konsekvent bliver behandlet som en 2. rangs borger med en uønsket kultur og religion. 

Hvis vi møder dem med venlig imødekommenhed, - ud fra et kristent sindelag – så tror jeg vi giver dem lyst til at blive en del af et godt samfund, hvor radikalisering ikke mere er noget, der betyder noget. Jeg kender adskillige muslimer, der er rigtig godt i gang med den integration. Jeg tror på, at vi med vores frygt og had kan være medvirkende til at styrke radikalisering hos få unge mennesker, som måske aldrig er blevet mødt med venlig imødekommenhed.

Som du skriver: Vi har religionsfrihed i Danmark, og det gør, at vi må respektere deres tro – ligesom vi respekterer den jødiske tro og Jehovas Vidner m.m. Om kvinderne går med tørklæde eller ikke synes jeg er ligegyldigt – jeg går ofte med et kors om halsen, jødiske mænd går med en kalot, shikh’erne går med en turban. Lad os ikke agere tøj-politi, ligesom de gør i Teherans gader. Lad os fortsat hylde friheden til at klæde os, som vi vil.

Ang. ”mink-skandalen” – jo jo, jeg forholder mig til den. Vi må se, hvad det ender ud med, og sagen skal undersøges til bunds. Du skriver: ”... det er altid den til enhver tid siddende statsminister, som har det politiske ansvar for, at de pågældende ministre overholder minister-ansvarsloven.” Det har du sikkert ret i.

Derfor undrer det mig, at du ikke på noget tidspunkt har draget den samme konklusion m.h.t. Støjbergs overtrædelse af minister-ansvarsloven. Det burde jo falde tilbage på Lars Løkke, at hans integrations-minister overtrådte loven om partshøring af de unge asyl-ægtepar før hun adskilte dem. Hvis hun havde gjort det, kunne vi have sparet en lang og dyr instruks-kommission, for så havde hun handlet i overensstemmelse med loven. Som bekendt var der kun én af de unge kvinder, der foretrak at blive skilt fra sin mand, hvorimod flere af de andre var dybt ulykkelige over at blive adskilt fra deres mænd. Der var mig bekendt ingen, der var under den seksuelle lavalder, da de ankom til Danmark, og derfor var der reelt set ingen ”barnebrude”… Ret mig, hvis jeg tager fejl.

Derfor undrer det mig såre, at du tilsyneladende foretager den samme kortslutning, som mange andre gør, når snakken kommer på Støjbergs gøren og laden. At – hvis man ikke vil acceptere hendes åbenlyse overtrædelse af dansk lov – så er man tilhænger af barnebrude og pædofili. Det er en grov og uberettiget anklage at rette mod danskere, som blot forventer, at en dansk minister overholder loven og taler sandt over for Folketinget. Jeg er bestemt ikke – og jeg kender ingen mennesker, der er tilhængere af barnebrude og pædofili, bevar mig vel.

Men så kan jeg spørge dig: Synes du det er i orden, at en dansk minister overtræder dansk lov og lyver for Folketinget? Det synes jeg nemlig ikke er i orden. Hav et godt nytår!

Venlig hilsen Ulla Gade
 

Ulla Gade

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021