Tebstrup Brugsforening går mod fremtiden med fusion med Galten Brugs(Foto Jørn Kildall)

TEBSTRUP - Bestyrelsen for Tebstrup Brugsforening har siden Borgermødet den 4. april og Generalforsamlingen den 22. april arbejdet intensivt for at sikre brugsforeningens fremtid gennem en stærk og bæredygtig løsning. Med glæde kan vi nu meddele, at Galten Brugs har meldt positivt tilbage og er klar til at indgå en fusion med Tebstrup Brugsforening.

Af Tebstrup Dagli’Brugs

Galten Brugs bringer værdifuld erfaring fra tidligere vellykkede fusioner med SuperBrugsen i Them og DagliBrugsen i Stjær. Disse fusioner har bidraget til en styrket drift og bedre vilkår for de involverede butikker og lokalsamfund. Vi ser frem til at drage fordel af denne erfaring og skabe en solid fremtid for Tebstrup Brugsforening i samarbejde med Galten Brugs.

Informationsmøde og fremtidige skridt

For at informere medlemmerne og lokalsamfundet om denne vigtige udvikling, inviterer bestyrelsen til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere forslaget til fusionen med Galten Brugs. Mødet vil finde sted den 17. juni kl. 19.00 på Skolen i Tebstrup. Her vil der være mulighed for at få indsigt i planerne, stille spørgsmål og drøfte de kommende skridt. Formand og Direktør for Galten Brugs vil deltage på mødet

Efter informationsmødet vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor fusionen formelt skal vedtages af medlemmerne. Datoen for denne generalforsamling vil blive annonceret på informationsmødet.

Invitation til informationsmøde

Vi opfordrer alle medlemmer og interesserede borgere til at deltage i informationsmødet den 17. juni kl. 19.00 på Skolen i Tebstrup. Der vil være mulighed for at få alle detaljer om fusionen og diskutere de forventede fordele for Tebstrup Brugsforening og lokalsamfundet.

Baggrund

Tebstrup Brugsforening har i længere tid arbejdet på at finde en bæredygtig løsning for at sikre butikkens overlevelse og fortsatte drift. Gennem samarbejde og fællesskab med Galten Brugs håber vi at kunne skabe en stærkere og mere robust fremtid for vores lokale brugs.
 

Tebstrup Dagli’Brugs

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024