Tidligere overrabbiner leder efter Max og Viktoria EllbergerTidl. overrabbiner Bent Lexner efterlyser oplysninger om ungt jødisk par som boede i Østbirk omkring 2. verdenskrig.

I årene 1932-1939 ankom der til Danmark omkring 1500 landbrugselever fra Tyskland. Et rejsebureau ved navn ”Landøkomisk Rejsebureau” fik, gennem et samarbejde med herboende danske jøder, etableret en mulighed for at unge drenge og piger, kvinder og mænd kunne komme til Danmark for at lære landbrug, så de senere kunne rejse til Palæstina. Disse unge mennesker blev placeret på gårde rundt omkring i Danmark. De fleste kunne efter et års ophold i Danmark rejse videre til Palæstina. Nogle omkring 350 blev i Danmark og opholdt sig her i landet da Danmark blev besat 9. april 1940.

Dr. Jørgen Hæstrup udgav i sin tid bogen ”Dengang i Danmark” med mange beretninger om det ophold som de unge jøder havde på gårdene. Siden er der lavet en del forskning, hvor man blandt andet har undersøgt hvad disse erindringer indeholdt. Dem der var rejst videre til Palæstina havde ofte brevkontakt med de familier som de havde boet hos, og det udviklede sig ofte til lange venskaber. Men For en del af dem der blev i Danmark, blev oktober 1943 et mareridt. 

Tilsyneladende var det heller ikke uden omkostninger at have disse unge jøder boende. I rigspolitichefens rapport står der, at politimesteren i Vejle indberetter, at adskillige gårdejere i området var blevet ringet op af en ukendt mandsperson der havde fortalt dem, at det var farligt at huse disse unge mennesker. Rigspolitichefen svarer, at der skal træffes nødvendige forholdsregler til imødegåelse af eventuelle aktioner mod de pågældende gårdejere.

I modsætning til hvad der var foregået i København, hvor langt de fleste jøder var blevet advaret, havde advarslen om den forestående aktion kun nået relativt få af disse unge mennesker. Det bevirkede at mange af dem blev anholdt og siden blev ført til de forskellige KZ lejre.

Selvom der er gået mange år, vil der givetvis fortsat være mennesker der kan fortælle om, at de som børn oplevede at der var fremmede på gårdene eller, at de vidste at der på den ene eller anden gård var nogle mørkhårede unge mennesker der hjalp til på gårdene. Måske kan nogen hjælpe i et helt særligt tilfælde. Ægteparret Max og Viktoria Ellberger bliver anholdt i Vejle-området 2. oktober. De kom til Theresienstadt, men overlevede og kom tilbage til Danmark med De hvide Busser. Desværre mistede de en lille pige i Theresienstadt. Chaja var blevet født i april 1944 og døde den 25. maj. 

I mange lande sætter man i dag snublestene udfor de boliger hvor de arresterede jøder boede. Snublestensgruppen i Danmark vil gerne nedlægge snublesten for Max og Viktoria Ellberger. De boede i Østbirk, men de ved ikke præcis hvor og vil gerne i kontakt med nogle, der husker parret og kan give os oplysninger om deres præcise adresse. 

Henvendelser vil blive modtaget med stor taknemmelighed, også omkring andre personer.
Der kan skrives til: bent@lexner.dk
 

Lignende artikler

Bent Lexner

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024