Videnscenter på Learnmark skruer op for undervisning i grøn omstillingDet er et rullende undervisningslokale, som kører ud til landets erhvervsskoleelever, hvor de kan få mere viden om fx bæredygtigt byggeri, se og afprøve bæredygtige byggemetoder og prøve fx robotsvejsning. Foto: Videnscenter for Bæredygtighed og Håndværk

Børne- og Undervisningsministeriet har givet en ekstrabevilling på seks millioner kroner til drift af Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed. De er øremærket udvikling af undervisning i grøn omstilling på landets erhvervsuddannelser og inden for efteruddannelse.

”Drømmen er et bæredygtigt Tiny House på hjul, som kan køre rundt til alle landets erhvervsskoleelever og skoler med efteruddannelse. Huset skal være et levende værksted, som helt konkret viser, hvad bæredygtigt byggeri er og kan. Det skal være energibesparende, have fx egen vandforsyning, genanvendeligt vand og smart teknologi.”

Det er en af mange drømme, som Iver Gaarsted, videnscenter chef i Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, har, og chancen for at den bliver til virkelighed, er stor. Videnscentret har lige som otte øvrige videnscentre fået bevilget seks millioner kroner fordelt over de næste fire år. Ekstrabevillingen skal gå til udvikling af undervisningsmateriale med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, som skal komme elever på landets erhvervsuddannelser og kursister på efteruddannelse til gode.

”Det er et ekstra boost af det, vi allerede arbejder med i vores videnscenter, som i øvrigt er det eneste videnscenter, der primært arbejder med bæredygtighed. Videnscentrets medarbejdere har masser af idéer til nye undervisningsforløb, hvor unge og voksne kan få meget mere viden om bæredygtighed – en viden, som de nemt skal kunne omsætte til praksis i den virksomhed, hvor de er ansat,” fortæller Iver Gaarsted.

Viden om bæredygtighed i byggeriet bliver et konkurrenceparameter

Indtil nu er videnscentrets undervisningsmateriale og kurser primært kommet unge, der fx uddanner sig til tømrer, smed eller elektriker, og faglærere på erhvervsuddannelserne til gode. Fremover skal videnscentret også tilbyde forløb til medarbejdere inden for fx bygge- industribrancherne, der ønsker at efteruddanne sig inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

”Vi kan ikke sætte skub i den grønne omstilling, hvis det kun er lærlingene, der har den nyeste viden inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Derfor er det helt centralt, at mestre og svende i virksomhederne kommer på efteruddannelse - allerede i dag kan vi se, at viden om bæredygtighed er et konkurrenceparameter for virksomhederne,” fastslår videnscenterchefen.

Han forudser blandt andet, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver implementeret i det nye bygningsreglement, som kommer i 2023.

”Virksomhederne har simpelthen brug for ny viden, hvis de skal overholde det nye bygningsreglement,” understreger han.

Samararbejde med virksomheder

Driften af Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed er et samarbejde mellem Learnmark Horsens, Den jydske Haandværkerskole og Roskilde Tekniske Skole med Learnmark Horsens som værtsskole.

”I Horsens har vi et omfattende udbud af efteruddannelse inden for især byggeri, ligesom vi er eneudbyder af uddannelserne til nedriver, fugemontør og diamantskærer, og hvert år uddanner vi omkring 65 kloakmestre. Det giver os en enestående mulighed for at udvikle efteruddannelsesforløb i samarbejde med fx de faglige udvalg og virksomheder,” forklarer Iver Gaarsted.

Videnscentret er skolernes udviklingsafdeling

Bevillingen skal ifølge Undervisningsministeriet bruges til driftsmidler, og videnscenterchefen forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i videnscentret.

”Skolerne skal bruge videnscentret som deres udviklingsafdeling. Vi skal sammen udvikle læringsforløb, der udfordrer elever og kursister, så vores bæredygtige og grønne viden kommer ud til flest mulige elever og kursister. Vores erfaring er, at undervisningsforløb, der udviklet sammen med faglærere er de bedste, og denne mulighed kan vi med bevillingen skrue meget mere op for,” understreger han.

Podcast til elever og efteruddannelse af faglærere

Videnscentret samarbejder i øjeblikket med erhvervsskoler om otte projekter inden for grøn omstilling, og flere er på vej.

”Vi er fx ved at lave grønne podcasts, som skal fremme unges forståelse for bæredygtighed og grøn omstilling, og efteruddannelse af faglærere på erhvervsuddannelserne, så de både får en generel forståelse af bæredygtighed og specifik viden inden for deres fag – uanset om man er murer, VVS´er eller anlægsstruktør,” siger videnscenterchefen.

Målet er, at efteruddannelse af faglærerne bliver kompetencegivende som fx diplomfag.
 

Lignende artikler

Learnmark Horsens

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023