30 millioner til områdefornyelse i oplandetIngen kommune uden et stærkt opland. Det har været Venstres slogan gennem de sidste kommunale valgkampe og budgetforhandlinger. 

Af Jørgen Korshøj - Venstre - Formand for Oplandsudvalget
Jesper Bendtsen - Venstre – Oplandsudvalget
Martin Ravn - Venstre - Formand for Plan og Vej

Set ud fra udviklingen gennem de sidste 8 år, har det været en succes. Først fik vi et udvalg i tilknytning til Plan og Miljøudvalget, som sidenhen er blevet til et selvstændigt stående udvalg med egen økonomi, der samarbejder tæt med lokalrådene i oplandet. 

I første omgang blev der blevet afsat mere end 25 millioner til forskellige initiativer og områdefornyelse rundt i oplandets byer, herunder 3 millioner til nedrivning af forfaldne bygninger. Den pulje blev sidenhen forhøjet med yderligere 10 millioner kroner i budgettet for 2022.

En af de mest iøjnefaldende resultater af denne politiske og økonomiske prioritering er udviklingen i Brædstrup. Væk er et par triste bygninger i midtbyen og nu stråler et moderne og indbydende torv med direkte forbindelse til byens flotte park, som har fået ny scene, legeplads og andre rekreative tiltag. Byen har simpelthen fået et nyt pulserende hjerte. 

Men det er ikke kun Brædstrup, som har fået glæde af initiativet. I byer som Lund, Egebjerg og Hovedgård vil områdefornyelsemidlerne også sætte sit positive præg. Denne positive udvikling skal fortsætte og vi vil i Venstre fortsat være ambitiøse på oplandets vegne i de kommende budgetforhandlinger. Målet er mindst 30 millioner kroner til områdefornyelse over de næste år. Et mål, som vi håber hele byrådet, vil være med til at arbejde frem imod.

For det skal, for den enkelte borger i Horsens kommune, være lige så attraktivt at bo på landet og i oplandsbyerne, som i Horsens.
 

Jørgen Korshøj

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024