Århushistorie i Horsens?Leif Kristensen

Kabelnet gravninger i Horsens kommune nærmer sig efterhånden det vi før i tiden kaldte Aarhus historier i firserne, mage til galimatias skal man lede længe efter for at finde mage til.

Af Leif Kristensen
Egehøj 12 Egebjerg, 8700 Horsens

Chefen for trafik og affald i Horsens kommune har flere gange udtalt sig til Hrs. Folkeblad at ethvert firma, der har ledninger i vejnettet i Horsens kommune har lov til at grave der, og det skal jeg da love for at de gør.

Nu har der været stor debat i avisen med artikler og kommentarer fra diverse politikere og forvaltning til den utilfredshed, som beboerne har i Vestermarken i Horsens til deres vejnet, fuldt forståeligt at beboerne derude er stærkt utilfredse med den asfaltbelægning (Tjære og løse sten), som er lagt på fortov og cykelstier i Vestermarken.

Men det skriger jo til himlen hvad der foregår i Vestermarken, Den nye asfalt på vejbanen og fortov og cykelsti er nu igen igen-igen opgravet fra Mose Vangen og til Løvhøjvej med diverse sideveje samt Priorslykkevej på tværs, hullet er nu lukket med asfalt som er flere cm højere end vejbanen, og de opstillede chikaner til fartdæmpning er nu mere end et år siden ikke gjort færdige med asfalt skæringer der står åbne.

Det er muligt at det er korrekt at de firmaer som ejer kabelnettet har ret til at grave, men det kan ikke være rigtigt at de konstant ødelægger ny asfalterede veje samt at deres asfaltering efter opgravning mildest talt er noget godt og grundigt amatørarbejde.

Nu må forvaltning og politikere træde i karakter og vise hvem der bestemmer i Horsens kommune, det er vi borgere her i Horsens kommune, som skal være her og de andre kan være her, hvis de gør deres arbejde ordentligt færdigt, og dette gælder for den sags skyld også kloakken i Horsens kommunecykelstien på Egebjergvej har været spærret siden april lige før banebroen, og nu i sidste uge også i modsatte side Egebjergvej er skolevej og stærkt trafikeret. Når der snakkes om de her skrevne ting mand og mand imellem, så siges der” Ja den slags sker ikke i Stensballe”.

Leif Kristensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023