Administrerende altmuligmand fylder 80



Jørgen Lund Christiansen

115 år og 252 dage gammel døde Chris Mortensen i 1998 som verdens ældste mand på et dansk alderdomshjem i Californien. Frisk til det sidste begrundede han sin høje alder med, at han i de første 19 år af sit liv, inden han rejste ud, jævnligt havde drukket af Helligkilden på Vestermølle ved Skanderborg Sø, hvor han var født og voksede op.

Jørgen Lund Christiansen, JLC, viser grupper rundt på Vestermølle og drikker sammen med dem af kilden 100 gange om året. Han indbyder alle til at være med i Club Chris, hvis formål er at slå rekorden og blive 116. Selv fylder han 80 år 21. januar og er fortsat i fuld i vigør.

JLC betegner sig selv som adm. altmuligmand. Bag det ord ligger en opvækst på landet, skolegang i den stråtækte hver anden dag, god gammeldags vækkelse på Rødding Højskole og Kalø Landboskole, landmandsuddannelse, fodermesterjob i Egypten, gartner i Canada og journalistuddannelse på Vejle Amts folkeblad med et halvt års afbræk på den gamle Journalisthøjskole i Vennelyst, Aarhus.

Som redaktør af Uddelerbladet medvirkede han til afsløring af jagtklubskandalen i FDB, var medstifter af Landsforeningen den lokale andel og i 24 år frem til 1999 dens daglige leder. Under hans ledelse udviklede den lokale andel sig fra at være en informations- og lobbyistforening til et handelsselskab med milliardindkøb af grovvarer – især foder, gødning og pesticider - til landbruget fra ind- og især udland. Foreningen etablerede importterminal i Fredericia, rapsoliefabrik i Aarhus og forsikringsselskab på Cayman Islands. 

I 1999 etablerede Jørgen Lund Christiansen sig som selvstændig rådgiver og kommunikatør med primært landbrugsvirksomheder som kunder. Over årene har han organiseret og forestået 40 faglige studierejser til en række lande på seks af de syv kontinenter. Kun Antarktis mangler.

20 gange har han været dansk deltager i den internationale landbrugsjournalistsammenslutning, IFAJs, årskongresser ud over kloden. Netop nu er han involveret i forberedelse af den næste kongres, som til sommer finder sted i Danmark.

Som fundraiser og idémand står JLC bag etableringen af Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle, hvor en halv snes folkelige foreninger i samspil med Skanderborg Kommune siden 2009 har investeret 41 millioner kroner.

Endnu en millioninvestering er på vej: Møllelauget, som Jørgen Lund Christiansen er formand for, overtager i løbet af 2022 Vestermølles hovedbygning og vil her med baggrund i andelsbevægelsens historie sammen med museumsfolk- og universitetshistorikere fortælle om baggrunden for velfærdssamfundet – folkeligt, politisk og økonomisk. 

Der bliver også plads til et Galleri Julius, som i en permanent udstilling vil vise de seneste 50 år historie fortalt gennem bladegner Julius’ spidse pen.

Jørgen Lund Christiansen har sin egen pen og er stadig en flittig gæst på flere avisers debatsider – lige som han ofte giver sin mening til kende fra talerstole rundt om i landet.

Når Corona og myndighederne tillader det, melder fødselaren ud om et åbenthus-arrangement på Vestermølle.
 

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023