Boligpolitik er socialdemokratisk hjerteblodThomas Monberg, boligordfører, Socialdemokratiet. (Fotograf Marie Hald)

I en tid hvor økonomien borer dybere og dybere kløfter i vores samfund, er det vigtigt, at vi holder fast på at føre en social og retfærdig boligpolitik. En boligpolitik der sikrer, at mennesker, som har mindst, stadig har mulighed for at få tag over hovedet. 

Af Thomas Monberg, boligordfører, Socialdemokratiet

Samtidig skal den skabe sammenhængskraft i vores samfund. For når vi bosætter os sammen med dem, der ligner os selv, mister vi forståelse, indblik og vi glemmer at tage hensyn til hinanden. Det er vigtigt, at vi møder hinanden og vores forskelligheder i det lokalsamfund, vi bor og lever i. Derfor skal vi investere i flere billige, almene boliger, så borgere med lavere indkomster stadig har mulighed for at bo i samme kvarter som ledere og direktører. Men vi skal have fundet flere veje til at sikre, at flere mennesker kan bo i den bolig, de ønsker. 

Vi skal samtidig holde hånden under de mennesker, der ikke engang bor i en bolig, men i stedet bor på gaden. Flere kommuner har været med til at knække en del af koden til, hvordan vi skal få mennesker ud af hjemløshed. Det kræver dog, at der er nok boliger, som kommunerne kan anvise til. Det skal vi give kommunerne en håndsrækning til at løse. 

Det er også en klar prioritering for mig, at vi husker de grønne hensyn. En stor del af vores udledning af CO2 sker gennem vores boliger. Det gælder både, når der bygges nye boliger, men også boligerne, vi bor i, som kan have høje energiforbrug. Vi skal samlet set vise vejen for en boligpolitik, som forbedrer vores klimaaftryk. Det gør vi f.eks. ved fortsat at investere i energieffektivitet og ved at sætte grønne krav til boligbyggerier. For også på boligområdet skal vi levere på den grønne omstilling.

Boligpolitik er socialdemokratisk hjerteblod og er for mig et af de vigtigste politiske områder, når vi skal gøre en forskel for almindelige mennesker. Udfordringerne er mange, og jeg glæder mig til som boligordfører at komme i gang med at finde de løsninger, der gør en forskel. 

Thomas Monberg

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024