Borgermøde om Vestbirk forsamlingshusBaggrunden for borgermødet ganske dyster, og derfor gjaldt om at sørge for at humøret bland de ca. 50 fremmødte medlemmer af forsamlingshuset steg et par grader. Der blev derfor lagt ud med først sangen ”Septembers himmel er så blå” og dernæst en fotokavalkade over tidligere aktiviteter og arrangementer i og omkring forsamlingshuset. Der var rigtig mange goder minder der blev vakt.

Meeen, som Jan Møgelbjerg sagde i sin velkomst, der er jo en ganske dyster årsag til at der var indkaldt til borgermøde, nemlig at økonomien er noget anstrengt for at sige det mildt. Fra bestyrelsens side havde man valgt at prøve at se på muligheder for at klare sig gennem krisen, og bad de tilstedeværende om ideer og forslag der enten kunne reducere omkostninger eller øge indtægterne, men inden kreativiteten blev sluppet løs, var det tid til at høre lidt om regnskabet.

Merete Maabjerg og Martin Abildgaard fremlagde facts, og kort fortalt, så er kassen tom inden årets udgang. Man har godt nok allerede fået udbetalt det kommunale tilskud for 2023, men det har man ikke ønsket at bruge, for så er økonomien for 2023 allerede ødelagt inden man går ind i året. Den seneste gasregning er gået fra 4.000 i 2021 til 20.000 i 2022, så det er en ganske betragtelig stigning i et regnskab, der i forvejen havde svært ved at balancere.

På denne dystre baggrund overtog Linn Trentel Busch podiet. Nu skulle der ideer og kreativitet på banen, og det er noget Linn kan facilitere. Der var opsat 5 plancher med hver et område der omhandlede forsamlingshuset og husets økonomi. Efter lidt træghed kom der gang i diskussionerne, og Linn fik mange ting noteret på sine plancher, så der er nok for bestyrelsen at arbejde med.

Bestyrelsen er indstillet på at arbejdet hårdt for at realisere ønskerne, men ønskede en klar stillingtagen fra forsamlingen og man virkelig ønskede forsamlingshuset og at man efterfølgende ville bakke op. Forsamlingen gav højlydt opbakning til bestyrelsen og det fremtidige arbejde.

Formand for forsamlingshuset Jan Møgelbjerg konkluderede at bestyrelsen ville kaste sig over opgaverne, og naturligvis give første prioritet til at finde en løsning på at få reduceret energi-omkostningerne. For som det blev nævnt, kan det øvrige være lige meget, hvis ikke der bliver sat en prop i gasregningerne.

pebo

Lignende artikler

pebo

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023