Danske Medier i medieudspil: Opgør med techgiganterne som udsulter lokale og regionale medier(arkivfoto)

De lokale og regionale medier skal prioriteres i det kommende medieforlig, hvor man fra politisk hold også bliver nødt til at tage fat på de udfordringer, som techgiganternes magtposition på det digitale marked har skabt for såvel den danske mediebranche som for det danske demokrati.

Danske Medier præsenterer i sit medieudspil en række konkrete forslag til, hvad det kommende medieforlig bør indeholde: Målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling og en omfordeling af mediestøtten mod lokale og regionale medier kan sikre den lokale nyhedsdækning på den korte bane, mens en regulering af techgiganterne 360 grader rundt vil skabe et mere solidt fundament for mediebranchen i fremtiden.

Danske Mediers medieudspil fokuserer på de tre vigtigste områder for private medier i Danmark:

  • Regulering af det digitale marked med fokus på techgiganterne
  • Mediestøtten
  • De forretningsmæssige rammevilkår

Formand for Danske Medier, Jesper Rosener udtaler:

- Vores udspil kommer med forslag til, hvordan vi regulerer virksomheder som Facebook og Google, der i dag lever højt på en lang række urimelige konkurrencefordele, som sætter dem i stand til at suge stadig flere annoncekroner ud af det danske marked. Samtidigt peger vores udspil på hvordan, man kan fremme de lokale og regionale mediers digitale omstilling igennem etableringen af en midlertidig udviklingspulje, siger Jesper Rosener.

Adm. direktør i Danske Medier, Louise Brincker udtaler:

- Der er brug for, at regeringen får indkaldt til forhandlinger om en kommende medieaftale. Store dele af mediebranchen har været i et planlægningsmæssigt tomrum i flere år, eftersom centrale dele af medieforliget fra 2018 aldrig blev implementeret. Udfordringerne er ikke blevet mindre de mellemliggende år, og det haster med at tage opgøret med techgiganterne og sikre tilstedeværelsen af lokale og regionale medier rundt om i landet, siger Louise Brincker.

Mediestøtten

  • Der er en reel risiko for, at ’nyhedsørkener’, hvor borgere ikke har adgang til journalistisk redigerede nyheder om deres lokalområde, vil brede sig i Danmark
  • De seneste år har nemlig gjort det klart, at de lokale og regionale medier – og i særdeleshed de gratis ugeaviser, som er en vigtig kilde til nyheder for mange danskere – bliver hårdt ramt af techgiganternes udsugning af danske annoncekroner
  • I de kommende år vil lokale og regionale medier i endnu højere grad skulle fungere på digitale præmisser. For at støtte denne nødvendige omstilling fra print til digital foreslår Danske Medier en midlertidig digital udviklings- og innovationsstøtte.
  • Danske Medier foreslår også, at der oprettes en pulje til ugeaviserne, som det blev aftalt, men aldrig implementeret med medieaftalen i 2018.
  • Danske Medier foreslår desuden en ændring af det såkaldte titelloft, hvilket vil medføre en omfordeling af mediestøtten fra landsdækkende til lokale og regionale medier.

En sænkning af titteloftet for redaktionel produktionsstøtte fra de nuværende 17,5 mio. kr. årligt til 14. mio. kr. årligt kan sikre, at flere mindre medier får en relativt større andel af puljen.

Danske Medier

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023