Debat: Aktivitetsbestemt medfinansiering koster årligt Horsens Kommune 335.000.000 kr.Begrebet ”aktivitetsbestemt medfinansiering” er et forholdsvis nyt begreb, som har indfundet sig hos undertegnede. Ikke desto mindre, et det begreb, som lægger beslag på en ikke ubetydelig del af vores Velfærds- og sundhedsbudget i Horsens Kommune, hvor vi betaler i alt 335.000.000 kr., som er bestemt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Af Irene Simonsen, Karina Aaman og Lars Jensen. Byrådsmedlemmer for Venstre i Horsens

Man kunne spare mange penge på dyre indlæggelser af ældre fra plejehjemmene i Horsens, ved at man praktiserer medicinsk behandling i eget hjem. I Odense Kommune fandt de løsningen og sparede ca. 92% af alle indlæggelser fra plejehjemmene. 

Glæde over forebyggelse der giver besparelser?

Så kunne man jo som kommunalpolitiker glæde sig over, at hvis vi som kommune er god til at forebygge og samtidig kan spare penge, så vil der være råd til andre opgaver i vores hårdt prøvede velfærds- og sundhedsområder. Det vi kalder, SKAL opgaver. 

Men nej, (IT-)systemet virker ikke, så Horsens Kommune betaler årligt 335.000.000 kr. til regionen, uden man reelt ved, hvad man betaler til. 

Forklaring kommer her:

På grund af mange udfordringer med aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 og 2019 valgte regeringen i 2019 at fastfryse afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering på et niveau svarende til den enkelte kommunes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 

Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2022. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022 svarer til Sundheds- og Ældreministeriets skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering.

Venstre kræver politisk afklaring på et (IT-)system, der ikke virker 

I Venstre kræver vi en politisk afklaring på, om (IT-)systemet kommer i drift pr. 2023, og hvis ikke, hvornår kan man så forvente, det kommer i drift?

Måske vores Borgmesteren Peter Sørensen, der sidder med i det regionale Sundhedskoordinationsudvalg, der har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, kan hjælpe os med en politisk afklaring på problemet?
 

Lars Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021