Debat: Borgmesterens enevælde skal brydesSøren Lind Jensen, spidskandidat for Nye Borgerlige til byrådet i Horsens kommune

I den senere tid har et stigende antal kritiske læserindlæg om borgmester Peter Sørensen magtfuldkommenhed fundet vej til den lokale presse i Horsens kommune. Hovedansvaret for et godt samarbejde i byrådet er og bliver borgmesterens. Det evner og magter han imidlertid ikke.

Af Søren Lind Jensen, spidskandidat for Nye Borgerlige til byrådet i Horsens kommune

F.eks. bliver Venstre og Konservative i vigtige anlægs- og byggesager ofte bare kørt over. Kritiseres borgmesterens håndtering af sager, lukker han som mødeleder hurtigt punktet. Det har intet med et åbent og velfungerende lokalt folkestyre at gøre. 

Alt er før byrådsmøderne lagt til rette med benhård socialdemokratisk partidisciplin af gruppeformand Andreas Boesen og borgmesteren. Debatterne i byrådet er ren staffage. Dagsordenpunkterne bliver selvfølgelig diskuteret, men der er aldrig spænding om afstemningsresultatet. Flertallet er sikret på forhånd, uagtet hvor mange gode argumenter der bliver ført i felten. Det, der foregår i Horsens byråd, har absolut intet med ægte demokrati at gøre. Det er rendyrket demokratur.

Hvornår har en socialdemokrat sidst udvist mod, fulgt sin overbevisning og gået imod borgmesteren og gruppeformanden? I valgte forsamlinger i et folkestyre lytter man til gode argumenter og lader sig gerne overbevise og ændrer sin stillingtagen. 

Nye Borgerlige går benhårdt efter to mandater i byrådet, og krones vores bestræbelser med held, vil jeg bede min partifælle, nr. 2 på vor liste, Jan Skat Riishøj fra Østbirk, stemme efter sin egen sunde borgerlige overbevisning og sin udlægning af vort lokale valgprogram. Han er en fri borger og skal ikke underkaste sig streng partidisciplin.

For den frie debats skyld i byrådet, for gennemskueligheden i beslutningsprocessernes skyld og for det lokale folkestyres skyld skal vi have et magtskifte ved kommunalvalget til november.

Lad Peter Sinding Poulsens rigtige beslutning om at fratræde som kommunaldirektør være et signal om en kulturændring på rådhuset, som krones med, at de blå partier får flertallet ved kommunalvalget. Kommunens øverste embedsmand havde i alt for lang tid ikke kun flettet fingre med borgmesteren men også med den lokale byggematadors familie til stor skade for byen, hvilket man kan forvisse sig om ved at gå en tur på Strandpromenaden fra Silvan ind til Lilli Gyldenkildes Torv. 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

22/09-22 Varebil udbrændt på Stigsholmvej lidt udenfor Brædstrup
22. sep 2022