Debat: Dispensationer er undtagelsenSøren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens kommune

På plan- og vejudvalgsmødet midt i maj blev der vedtaget en ny praksis for dispensationer, så byggesagsafdelingen fremover kun giver en kvartalsvis orientering om dispensationssagerne. Større dispensationssager med mange indsigelser skal dog fortsat på plan- og vejudvalgets bord.

Af Søren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens kommune

Efter at dispensationerne i byggesagerne i Horsens kommune i de forgangne år var stukket helt af med langt mere hensyn til nybyggere end til eksisterende boligejere, blev der i september efter pres fra Venstre og De Konservative i kølvandet på groteske sager fra Bølling Bakker, hvor lokalplanen de facto var sat ud af kraft, indført den praksis, at udvalgsmedlemmerne hver uge skulle have alle dispensationssager fra lokalplaner tilsendt.

De dispensationssager, som siden nytår er landet i min inbox, har stort set alle været af mindre karakter og uden væsentlige indsigelser. I sådanne tilfælde, hvor berørte naboer ikke har haft indsigelser, bør der selvfølgelig kunne gives dispensation. Og dét kan byggesagsafdelingen på god forvaltningsmæssig vis klare, uden at unødvendig tid skal spildes ved at fremsende sagerne til gennemsyn hos lokalpolitikerne. Derfor støttede Nye Borgerlige Venstres og De Konservatives forslag. 

Som udgangspunkt skal vedtagne lokalplaner holdes, og er der vægtige indsigelser imod indsendte dispensationsanmodninger, står Nye Borgerlige selvfølgelig på de berørte naboers side. De, der har købt deres ejendomme og huse i forvisning om, at vedtagne lokalplaner holdes, skal naturligvis kunne være sikre på det.

Borgernes retssikkerhed eroderer, hvis de ikke har tillid til myndighedernes sagsbehandling. Der er store huller i boligejeres retsbeskyttelse i planlovgivningen, hvor kommunerne med et pennestrøg kan ændre lokalplaner trods vægtige og berettigede indsigelser. Boligejerne er i realiteten retsløse. Der er tale om bristede forudsætninger, når borgere køber en ejendom med bevidstheden om, at lokalplanen holdes, og det så viser sig ikke at være tilfældet.

Naturligvis skal tillæg til lokalplaner kunne vedtages, og lokalplaner skal kunne ændres, men det skal ikke kunne ske uden en stærk borgerinddragelse og indflydelse på afgørelsen, og bliver ejendomsværdien hos berørte borgere påvirket, skal de naturligvis have behørig erstatning i henhold til lovgivningen.
 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021