Debat: En ulykke kommer sjældent aleneDorte Ris, afdelingsleder Hassel-huset, Gedved.

2020 har brag rigtig meget med sig for os alle. Corona er en indgribende faktor for alle og alle der har børn i de danske daginstitutioner, ved også at det her både har været og er et stort arbejde at navigere i for både ledelse, personale og forældre. Det har bl.a. betydet øgede økonomiske udgifter.

Af Dorte Ris
Adm. leder Hassel-huset
Gedved

Nogle kommuner startede allerede i april med at sende alle deres institutioner et økonomisk tilskud, som kunne bruges til at klare de øgede udgifter. Det gjorde Horsens kommune ikke. Vi fik at vide at vi ville få penge til dækning af de øgede udgifter, men ikke hvor meget. Så vi har handlet i blinde og brugt hvad vi har set som nødvendigt – men ingen ved på nuværende tidspunkt om vi får det dækket.

Så kom regeringens udspil om penge til minimumsnormeringer – vi kunne kort glæde os.

Som om Covid19 ikke skulle være nok udfordring, så melder Horsens kommune ud at de fastfryser forældrebetalingerne, så i forældre ikke skal betale mere i 2021 end i 2020 – Det kan glæde mange forældre, MEN glæden varer kort, når man ser på den samlede konsekvens. Det betyder nemlig at Horsens kommunens daginstitutioner i 2021 mister flere penge ved fastfrysning af forældrebetalingen end de får tilført til minimumsnormeringer. Samtidig stiger lønninger og andre faste udgifter. Hvordan skal de så kunne ansætte flere medarbejdere?
Samtidig har regeringen udmeldt at vi skal leve op til minimumsnormeringerne fra 1. marts ´21 – Jeg er spændt på hvor pengene skal findes for vi har snart nået bunden uanset om vi er private eller offentlige. Skal vi endnu engang finde pengene på vikarkontoen og hvad vil det betyde for børnene?

Jeg kan undre mig meget over, hvorfor kommunerne/regeringen ikke kigger på, hvorfor vi private kan tilbyde noget der i den grad er en konkurrent til deres egne kommunale tilbud...

En ulykke kommer sjældent alene

Jeg er ejer af den lille private daginstitution i 8751 Gedved og er stolt af at vi pr. 1. december 2020 kunne fejre vores 10-års jubilæum. Tak til alle de forældre som aktivt har valgt os til at passe jeres børn både gennem årene og også nu og fremadrettet. Hassel-Huset er og har lige fra starten været en stor succes.

Regeringens nye udspil om afskaffelser af alle danske private daginstitutioner er ikke vedtaget endnu, men berører os selvfølgelig meget. Vi bliver i udspilet mistænkt og kriminaliseret med påstande, som regeringen kun har belæg for i de store sager som har været på tv., hvor nogle få private døgninstitutioner har taget millioner ud til egen vinding.

Jeg kan undre mig meget over, hvorfor kommunerne/regeringen ikke kigger på, hvorfor vi private kan tilbyde noget der i den grad er en konkurrent til deres egne kommunale tilbud (dette er bestemt ikke en kritik af de offentlige leders arbejde – jeg ved de har vilkår/økonomi som gør at de handler indenfor de rammer de kan).

Jeg kunne godt tænke mig at der var interesse for at vide:

  • Hvordan kan en privat daginstitution have en mindst lige så god eller bedre normering end en offentlig, når den private får tilført et mindre driftstilskud end den offentlige?
  • Hvordan er det lykkes Hassel-huset at have over 80% uddannet pædagoger, når de offentlige i Horsens kommune kun har omkring 55%? (i vores beregning af udd. % er lederens timer ikke medtaget)
  • Hvorfor lykkes det Hassel-huset at undgå stor personale udskiftning?
  • Hvorfor har vi så lavet et sygefravær?
  • Hvordan er det lykkes Hassel-huset at de allerede har udarbejdet den nye styrkede læreplan, evalueringsplaner etc. som der nu endnu engang er givet udsætning for
  • Hvorfor har Hassel-huset kunne prioritere at alle deres uddannede pædagoger har deltaget i kursus om den nye styrkede læreplan, når kommunen kun sendte få udvalgte afsted
  • Hvorfor og hvordan kan vi vægte at alle medarbejdere får tilbudt efteruddannelse hvert år?

I dette tilfælde kan jeg selvfølgelig kun tale for min egen virksomhed. Men jeg mangler en smule anerkendelse fra regeringen på at jeg kan lave så gode rammer for både børn og ansatte. Det eneste fokuspunkt regeringen har er om jeg profiterer af det.

Og ja, det er muligt at give mig en god løn, på niveau med de kommunale ledere, i de perioder, hvor huset er fyldt med børn – men det er også mig der nogle gange arbejder 40 – 50 timer i ugen for at få det hele til at køre på skinner. Det var min påskeferie der blev annulleret for at vi kunne åbne dørene lige efter påske. Det er mig der gang på gang har måttet træde til, hvis vi ingen vikar kan få ind. Det var mig der måtte undvære løn i opstartsperioden og det er mig der stiller en økonomisk garanti og sætte private ejendomme i sikkerhed for driften. Ting jeg mister, hvis vi lukker akut. Og ja, det er også mig der står forrest i køen, hvis der ikke er økonomi til at alle kan få udbetalt sin løn til den første.

Det skal ikke læses som en beklagelse. Det er ildsjælens vilkår – det er det der gør at ildsjælen får energi og styrke til både at komme igennem gode og svære perioder for sin virksomhed og det der gør at vi brænder for vores arbejde og resultatet heraf.
Jeg er som person og virksomhedsejer frustreret over at regeringen kan rette en så usaglig kritik og indgribende handling ind i det danske samfund. Der er tusinde af forældre der hvert år vælger de private frem for de offentlige og der må da være en grund til det. Hvis i som forældre oplevede at forholdene i de private var ringere end i det offentlige, ville i formentlig ikke vælge os. Normalt efterlyser både kommunen og regeringen ildsjæle som kan starte virksomheder op – de ved det giver arbejdspladser. Hassel-huset har Horsens kommunes CSR mærke fordi vi tager et samfundsansvar og hjælper folk der har svært ved at komme i arbejde. Er det det regeringen nu foreslår skal nedlægges? 

På vores hjemmeside www.hassel-huset.dk kan man se Horsens kommunes tilsynsrapport af Hassel-huset. Vi har kun grønne smileys

Hvor er kommunens tilsynsrapporter på egne daginstitutioner?

Hvis regeringens forslag bliver en realitet, kan vi som private vælge mellem to forskellige løsninger. Begge løsninger har dog den konsekvens at driften af daginstitutionen bliver dyrere og de penge skal findes et sted.

Jeg vil lave opfølgende indlæg. Jeg er fast besluttet på at Hassel-huset i 8751 Gedved skal bevares og eksistere i mange år endnu.

Jeg håber der er forældre og politikere der bakker os op og vil give deres tanker tilkende.

Dorte Ris

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Skal der være togstop i Hovedgård?
04. apr 2021