Debat: Erhvervsvenlighed, infrastruktur, børn og spejdere må ikke smides ”under bussen”!Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget

Lad mig indledningsvis slå fast, at Liberal Alliance ønsker at passe på vores vilde og uberørte natur i Horsens Kommune. Derfor er vi også med i aftaler om massiv skovrejsning, udlægning af landbrugsjord ved Nørrestrand til naturområder, og andre naturtiltag. Men LA er også et erhvervs- og infrastrukturvenligt parti, der ligeledes finder det vigtigt at understøtte foreningslivet samt vores børnefamilier. 

Af Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19
8700 Horsens

Derfor er vi ikke enige i, at det er i orden at smide erhvervsliv, infrastruktur, børnehavebørn og foreningsliv ”under bussen” hver gang der råbes ”naturen ødelægges!” om græsarealer, grusparkering og landbrugsjord. I øjeblikket raser den offentlige debat hvor enkeltpersoner, facebookgrupper, lokalpolitikere og sågar en inhabil, lokal folketingspolitiker, med personlige interesser, er ude med en kraftig kritik af beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende virksomheden DSV, en omfartsvej, placeringen af et naturdagtilbud og et spejderhus i Horsens.

I Liberal Alliance står vi 100% på mål for de beslutninger og aftaler vi har indgået. LA hilser DSV velkommen med deres logistikcenter og flere hundrede ekstra arbejdspladser som vil gavne Horsens kommune. Som ekstra infrastrukturbonus og som led i projektet får vi etableret en omfartsvej fra Lund til afkørsel Hatting – som vil komme tusindvis af bilister og borgere til gavn.

Bilister kan nu slippe for at sidde i kø ind af Silkeborgvej mod E45 og meget trafik ledes samtidig uden om Lund by. Uagtet af hvad der fremgår af dagspressen, er alternative linjeføringer undersøgt og den nuværende linjeføring er fuldt belyst og vil skåne naturen så meget som det er muligt – bl.a. ved at lade vejen gå udenom Natura 2000. 

Ved Nørrestrand bakker vi op om placeringen af en naturbørnehave og spejderhus syd for Nordre Strandvej – på et græsareal – en græsparkering – et areal inden for byzonen – et område som ikke er fredet. To fantastiske installationer, der vil give de børn og familier der bor i området de bedst tænkelige rammer – med leg og læring, tæt på naturen, året rundt. Samtidig vil et naturcenter give spejderne et sted, hvor børn, unge og frivillige kan mødes i et fantastisk værdiskabende fællesskab, og hvor fremtidige generationer vil lære om principperne vedrørende benyttelse og beskyttelse af naturen. 
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Hilsen til forårssolen
25. feb 2021