Debat: Forebyggelse med medicinsk behandling i eget hjemLandets hospitaler har overbelægning som aldrig før, og det gælder i særdeleshed også på Regionshospitalet i Horsens med 26,2%*). 

Af Lars Jensen, Karina Aaman og Irene Simonsen
Byrådsmedlemmer for Venstre i Horsens

I Horsens kan vi aflaste regionshospitalet, hvis vi får flere behandlet i eget hjem i stedet for at køre dem på sygehuset. Hvorfor ikke lave "hospitalsbehandling" i eget hjem? Det giver patienten mulighed for behandling i trygge og velkendte rammer.

Det synes vi i Venstre giver god mening. 

Odense Kommune fandt løsningen

Flere steder i Danmark har man allerede god erfaring med medicinsk behandling af ældre i eget hjem. Odense Kommune kørte et forsøgt i 1. kvartal 2021, hvor man fik så gode resultater, at man udvider det til flere kommuner på Fyn. Projektets hovedformål var at få afklaret potentialet i et samarbejde mellem sektorerne(kommune/region) og vurdere, i hvilket omfang "hospitalsbehandling" på plejehjemmet var muligt og på denne måde skabe optimale patientforløb i trygge, velkendte rammer.

I Odense Kommune lykkes de med at nedbringe indlæggelserne af de ældre på plejehjemmene med hele 91,6%, hvor patienten kunne blive på plejehjemmet og undgik således akut ambulancetransport.

I skrivende stund er region Sjælland i gang med et tilsvarende forsøg, og region Midtjylland skal i gang med et tilsvarende projekt. Det kunne vi jo ligesom godt få starte op med regionshospitalet i Horsens.

Store besparelser for kommunen 

Færre indlæggelser af de ældre giver også kontante besparelser der kan bruges på andre velfærdsopgaver i Horsens Kommune. Så skulle man tro, at det vil komme kommunekassen til gode, at vi bliver bedre til at forebygge. Men NEJ, det er der så en god forklaring på vi IKKE gør- desværre!

IT-systemet virker ikke, så Horsens Kommune betaler årligt 335.000.000 kr. til regionen

Vi betaler årligt 335.000.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssektoren til region Midtjylland. Problemet er lige nu, at beløbet er fastfrosset, ligesom ejendomsskatten har været det i mange år. 

Måske vi også skulle se at få styr på IT-systemet, således vi kan komme i gang med forebyggelse, der frigiver økonomi til andre velfærdsopgaver i kommunen? 

”Det sidste ord er ikke skrevet i denne her sag, hvis det står til Venstre, siger Lars Jensen”

*) https://www.dr.dk/nyheder/indland/overbelaegning-oeger-risikoen-fejl-og…
 

Lars Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021