Debat: Grøn omstilling med omtankeSøren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens kommune

Med omtanke giver den grønne omstilling mening, men venligst ingen dyre uigennemtænkte hovsaløsninger fordi politikere har det med at forfalde til lemming-mentalitet, når det er smart at ride med på en bølge, der er oppe i tiden.

Af Søren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Horsens kommune

Horsens kommune er også forpligtet på regeringens vedtagne 2030-målsætninger om grøn energi. Nye Borgerlige har imidlertid gjort opmærksom på, at kommunen ikke hovedløst skal kaste sig over implementeringen ved at give lov til at lade god landbrugsjord blive inddraget til solcelleparker eller ved at opstille flere vindmøller i landskabet, hvilket borgmester Peter Sørensen i øvrigt heller ikke har erklæret sig som tilhænger af.

Det er ingen grund til at gå i panik, blot fordi regeringen ønsker en firdobling af vindmøller på land og endnu mere, for så vidt angår solcelleparker. At firdoble elproduktionen fra sol og vind på kun otte år er fuldkomment urealistisk. Vedtages det, bliver det med intens modstand fra Nye Borgerlige. 

Selvfølgelig giver det mening at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og med tiden helt at udfase denne forældede energiform, men lad os nu lige undersøge til bunds og analysere hvilke alternative energikilder, der kan tage over. Den nye generation af mindre, sikre atomkraftværker kunne måske være en del af løsningen. 

Under alle omstændigheder vil løsningen på vores energiudfordringer ligge i et energimix, der kommer til at forsyne vores transmissionsnet med strøm, og i den forbindelse skal vi ikke hovedkulds give os hen til modestrømninger. 

Flere energiforskere påpeger, at solcellerne skal op på tagene og producere strøm der, hvor den bruges. Der skal skatteincitamenter på bordet og andre begunstigelser for nettilslutning til solceller på tage for at få omstillingen i gang, men det må tage den tid, det tager.

Lidt over halvdelen af Danmarks befolkning bor øst for Storebælt, men omtrent 79% af alle landvindmøller ligger i Jylland og på Fyn. De resterende 21% ligger primært på det befolkningstynde Lolland og Vestsjælland.

Da der er store transmissionstab ved at føre strøm over lange afstande, giver det også mest mening at producere strømmen dér, hvor den forbruges, nemlig i og omkring de store byer. Derfor skal produktionen af den grønne strøm nu primært men ikke udelukkende udbygges på Sjælland.
 

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021