Debat: Hovedgård mangler et støjværnJan Koborg Olsen
S-kandidat til kommunevalget

Beboerne i Søndervænget i Hovedgård oplever at støj er et stort problem når de færdes i deres haver. Søndervænget støder op til Gl. Århusvej, rute 433, hvor trafikken er steget meget inden for de sidste 10 år. De mange udstykninger af grunde i Stensballe, har bevirket at mange med personbiler vælger at køre ad Gl. Århusvej, når de skal nordpå og evt. ad motorvejen. 

Af Jan Koborg Olsen
S-kandidat til kommunevalget 
Sogneskellet 49. 8732 Hovedgård

De nye udstykninger ved Egebjerg og Nørrestrand, vil ligeledes øge presset på - og støjen fra vejen. Den tunge trafik på Gl. Århusvej er ligeledes øget.

Der er et eksisterende støjværn ved Heilesenvænget, som beboerne ønsker at få forlænget, så det også dækker Søndervænget. Det drejer sig om 250 m., hvor kommunen ejer de 88 m.

Beboerne i Søndervænget vil gerne anmode Horsens kommune om et møde omkring støj udfordringer.

Information om ordning 65% fra anlægspuljen og 35% i egen betaling.

  • Rådgivning om pris på støjværn
  • Trafiktælling
  • Fremregning af trafikken
  • Aktuel støjmåling

Beboerne i Søndervænget ser frem til et snarligt møde med den kommunale administration, så der kan blive regnet på økonomi og en mulig tidsplan, da næste ansøgning fra anlægspuljen er september 2021.

Det er lavet en underskriftindsamling i Søndervænget, som ønsker at gå i dialog med kommunen om mulig løsning for gener fra trafikstøj. Det drejer sig om 65 husstande.

Andre løsninger kunne være

  • Hastighedsnedsættelse på strækning forbi Hovedgård.
  • Etablering af rundkørsler syd og nord for byen 

Jeg har anmodet om et møde med vejafdelingen i Horsens Kommune.

Støj er ikke bare en stor belastning det kan i værste fald skade helbredet og livskvalitet. Forskning har vist at særligt trafikstøj skal tages alvorligt. Vejstøj er nemlig årligt årsag til tidlige dødsfald for op til 500 personer som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.

Jan Koborg Olsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021