Debat: RåstofplanenFlemming Knudsen, Regionsrådsmedlem, Socialdemokratiet

Else Kayser og Henrik Qvist (EL) havde et indlæg i Østbirk Avis forleden med titlen "Stop unødig rovdrift på råstoffer i den midtjyske natur."

Af Flemming Knudsen, Regionsrådsmedlem, Socialdemokratiet,Marselis Boulevard 28. 8. 6, Aarhus C.

Som næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, som har ansvaret for råstofplanen, har jeg lyst til at nuancere debatten.

Råstoffer i form af bl.a. grus og sand er en begrænset ressource i den Midtjyske undergrund. Derfor er det vigtig, vi arbejder med at holde de tunge råstoffer i kredsløbet. Der skal udvikles nye metoder og arbejdsgange til rensning, genbrug og genanvendelse, hvor overskudsjord også er en ressource. 

Udvindingen af råstoffer har ofte stor negativ konsekvens for de borgere, der bor tæt på udvindingsområderne. Der er støj, støv og tung lastbil-trafik som nogle af de største gener.

Jeg mener at borgerne bør kompenseres på samme måde som f.eks. de borgere, der får vindmøller i baghaven og at råstofudvinderen og de berørte borgere i langt højere grad end i dag bør inddrages i en tættere dialog.

Det er ulogisk, at man kan få ulempegodtgørelser f.eks. for elmaster og ledninger og for vindmøller, men ikke for råstofudgravningerne!

Og hvad med råstofudvinderens rolle?

Vedrørende Råstofplanen er der mange problemer, som skal løses:

F.eks.er det jo ikke alt, regionen har indflydelse på, selv om beslutningen om udgravninger ligger hos os.

Trafik og veje + lokalplanlægning ligger i kommunerne, og spørgsmålet om kompensation for ulemperne er landspolitik.

Der er mange interesser på spil, og derfor er det vigtigt, at vi inddrager borgerne. Samfundet har brug for råstoffer, men der skal ikke graves og udlægges flere områder end højest nødvendigt.

FN’s verdensmål handler også om at nedbringe forbruget af råstoffer, at minimere transporten af råstoffer og at sikre geografisk spredning af graveområderne.

Men jeg vil ikke – som Enhedslisten – her og nu give løfte om, at graveområdet i Sdr. Vissing skal fjernes. 

Vi skal se på helheden og have et ordentligt beslutningsgrundlag samt en debat i udvalget, i Forreningsudvalget og i Regionsrådet, før vi beslutter, hvad og hvor der skal graves – også i avisens udgivelsesområde

Flemming Knudsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021