Debat: Søvind: øgede budgetter - tilflytning, lyskryds, cykelsti, renovering af hallenAssia Zouaoui, Kandidat til kommunalvalg 2021, Socialdemokratiet

Det socialdemokratiske budgetudspil for 2022 for Horsens Kommune lægger op til øgede budgetter til bl.a. trafiksikkerhed og fritids- og idrætsanlæg. 

Af Assia Zouaoui
Carit Etlars Vej 20, Horsens
Kandidat til kommunalvalg 2021, Socialdemokratiet

Vi vil fordoble puljen til trafiksikkerhed fra 5 mio. til 10 mio. kr., så trafiksikkerheden kan øges i de mindre lokalsamfund og ved dagtilbud og skoler. Jeg vil lægge pres på, for at en del af det øgede budget går til etablering af fleksibel lysregulering i Søvind i krydset Haldrup/Sandbjergvej/Ravnebjerget, så vi kan få løst en gammel problemstilling, der ligger mange borgere i Søvind på sinde. 

Jeg vil også skubbe på, for at der anlægges cykelsti mellem Søvind og Haldrup og fra Brædstrup ind mod Horsens by, så vi kan få et sammenhængende cykelstinet fra øst til vest og styrke cyklismen i kommunen. 

Søvindhallen bruges flittigt, hvilket sætter sine spor. Jeg vil gøre mit til, at en del af det øgede budget til fritids- og idrætsanlæg anvendes til en renovering af Søvindhallen og dens omklædningsfaciliteter, og at der laves tilbygning til hallen, så det lokale idræts- og foreningsliv fortsat har gode betingelser. 

I det socialdemokratiske budgetudspil indgår en hensigt om, at der laves helhedsplaner for mellembyerne med inddragelse af borgerne. Det bakker jeg helhjertet op om, for jeg mener, at et lokalsamfund bedst udvikles og trives på egne betingelser. 

For Søvind betyder en helhedsplan, at der kan fokuseres på byens styrker og på at udvikle de områder, som kan være med til at gøre byen attraktiv for tilflyttere. Søvind ligger naturskønt med både skov og strand, her er plads og luft, og det har sin egen charme, at byen befinder sig langt fra E45. En af udfordringerne er dog, at befolkningstilvæksten har været negativ de senere år. 

Men der er udviklingspotentialer tæt på skole, børnehave og indkøbsmuligheder. Derfor bør der skabes mulighed for nye udstykninger, fortrinsvis i den østlige del af Søvind, hvor der kan etableres et nyt kvarter med blandet, fleksibelt boligbyggeri. 

Det er oplagt at give plads til at afprøve bæredygtige løsninger og forskellige boligformer, så flere generationer kan bo tæt ved og have gavn af hinanden. Der skal desuden være rammer for udendørs trivsel i form af grønne områder, stisystemer og små, spændende byrum. 

Søvind og omegn kan meget, og i fremtiden vil vi kunne endnu mere sammen!

Assia Zouaoui

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021